Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

DIVADLO V HOSTIVICI A V LITOVICÍCH

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1919 až 1928 -> 1924: Jako v pohádce

 

 

Jako v pohádce

Sokolské šibřinky

 

Základní údaje

 

Hostivice, sokolovna

5. ledna 1924

 

Pořadatel

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

 

Připravil František Pechlát

 

Další údaje

 

Ze sokolské kroniky

Slibný počátek sokolské práce v tomto novém roce učinil náš sbor vzdělávací společně se sborem cvičitelským uspořádáním Šibřinek, druhých to v naší nové tělocvičně. V sobotu dne 5. ledna v osm hodin večer octla se naše tělocvična ve slavnostním rouchu šibřinek „Jako v pohádce“. Neúnavný a vždy velice pracovitý bratr vzdělávací František Pechlát svým zdařilým malířským uměním vyzdobil zde naši tělocvičnu jako v pohádkách. Ostatní bratři i sestry přičinili se o výzdobu chvojí a květinami. Veliká návštěvy obecenstva v pěkných rázu odpovídajících maskách proměnila naši tělocvičnu na tento večer v skutku v pohádku. Pěknou půlnoční scénu sestavenou br. Pechlátem zdařile provedl náš dramatický kroužek. Řízná hudba bratra Antonína Rybáře rozproudila veselou zábavu a dobrou náladu v našem obecenstvu. Šibřinky sokolské stávají se milou a hledanou zábavou našeho členstva i všech příznivců Sokolstva. Staré české přísloví praví: Veselá mysl, půl zdraví!

 

Prameny

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1912–1928

 

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1919 až 1928 -> 1924: Jako v pohádce

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003