Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

DIVADLO V HOSTIVICI A V LITOVICÍCH

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1919 až 1928 -> 1928: Pohádka zimy

 

 

Pohádka zimy

Sokolské šibřinky

 

Základní údaje

 

Hostivice, sokolovna

7. ledna 1928 a 8. ledna 1928

 

Pořadatel

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

 

Režie Helena Tittelbachová

Scéna František Pechlát

 

Role a herci

Děda Mráz – Antonín Tejnor

 

Další údaje

 

Ze sokolské kroniky

Uspořádání šibřinek v roce 1928 bylo dáno vzdělávacímu odboru Sokola. Tento svolal několik schůzí a uspořádal na návrh br. Frant. Pechláta šibřinky v sobotu dne 7. ledna v 8 hodin večer v tělocvičně. Ráz: Pohádka zimy. Provedení půlnoční scény měl na starosti sbor cvičitelský jednoty. Dekorace sálu a provedení půlnoční scény byly prací br. Frant. Pechláta. Veškeré reje a tance ku scéně nacvičila sestra Hel. Tittelbachová a tanec královny zimy též i sama zdařile provedla. Hlavní úlohu dědy Mráze provedl náš pan Ant. Tejnor z Litovic. Jiné potřebné menší úlohy ve hře scény provedli členové a členky jednoty. Tento večer oživena naše tělocvična tanečním rejem sněhových vloček, rampouchů, sněhuláků a jiných vhodných masek dobře vyjadřujících myšlenku rázu šibřinek. Tak v nerušeném veselí a tanci uplynul čas šibřinek tak rychle, že naši hosté opouštěli v tento den sokolovnu až za ranního šera. Půlnoční scéna byla pěkně provedena a na všeobecnou žádost ještě jednou opakována v neděli dne 8. ledna 1928 ve 3 hod. odpoledne v celém svém provedení pro mládež i dospělé. Návštěva obou podniků byla četná, uspokojující.

 

Prameny

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1912–1928

 

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1919 až 1928 -> 1928: Pohádka zimy

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003