Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Helena Tittelbachová

 

 

Helena Tittelbachová

* 25. 10. 1889 – † 1971

Učitelka hostivické obecné školy v letech 1909 až 1910 a 1914 až 1932,
významná členka hostivického Sokola

 

Helena Tittelbachová se narodila 25. října 1889 v Trhanově a vystudovala do roku 1905 měšťanskou školu v Domažlicích a v letech 1905 až 1909 čtyři ročníky c. k. českého ústavu ku vzdělávání učitelek v Praze, kde v červenci 1909 složila s vyznamenáním zkoušku učitelské dospělosti. Od 15. října 1909 do 10. ledna 1910 byla výpomocnou učitelkou v hostivické obecné škole a poté byla jmenována zatímní učitelkou na obecné škole v Nučicích. Odtud se vrátila 1. března 1914 jako zatímní učitelka II. třídy a převzala dívčí třídu 3.B. Od 1. ledna 1919 se stala definitivní učitelkou a v hostivické obecné škole potom učila dlouhodobě. Zaznamenána je i její účast na různých kurzech a školeních: ve školním roce 1920/1921 čtyřměsíční kurz pro tělesnou výchovu či kurz z lékařských a pedagogických věd v listopadu 1924. Ve školním roce 1926/1927 byla za práci ve škole odměněna pochvalným uznáním od okresního školního inspektora Josefa Smazala. Od školního roku 1932/1933 obdržela definitivní místo v Praze a do Hostivice se již nevrátila.

Po celou dobu svého učitelského působení v Hostivici byla činná v hostivickém Sokole, zastávala funkce ve výboru, byla náčelnicí, nacvičovala různá cvičení a v rámci Sokola i přednášela.

Důchod trávila v Domažlicích, kde zemřela v lednu 1971.

 

Působení ve spolcích

 

    

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Zástupkyně ženského odboru (1915–1917), náčelnice (1918–1920 a 1924–1926), členka výboru (1921–1923, 1927–1929 a 1931–1932)

 

Ochotnické divadlo

 

25. února 1922 – Večer na vsi (půlnoční scéna) – nácvik

7. ledna 1928 a 8. ledna 1928 – Pohádka zimy (šibřinky) – režie

30. září 1928 – Žlutý kvítek – nácvik tanců

30. května 1929 a 15. června 1929 – Svatoň a Milena – nácvik tanců

10. ledna 1931 – Pohádka májové noci (šibřinky) – nácvik tanců

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Helena Tittelbachová

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003