Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

DIVADLO V HOSTIVICI A V LITOVICÍCH

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1929 až 1938 -> 1929: Ve víru tance

 

 

VE víru tance

Sokolské šibřinky

 

Základní údaje

 

Hostivice, sokolovna

12. ledna 1929

 

Pořadatel

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

 

Scénář a scéna František Pechlát

 

Další údaje

 

Ze sokolské kroniky

Vzdělávací sbor jednoty společně se sborem cvičitelským uspořádali jako první práci v tomto roce VII. šibřinky Sokola v sobotu dne 12. ledna 1929 v osm hodin večer v Sokolovně. Ráz: „Ve víru tance“. Vhodnou dekoraci tělocvičny provedli ochotní bratři a sestry za vedení bratří sboru. Scénu sestavil a napsal bratr Frant. Pechlát. Jednotlivé vložky tanců ku scéně nacvičili členové sboru cvičitelského. Vystoupení při scéně súčastnilo se celkem přes 50 osob ze řad členstva mužů, žen a dorostu. Scéna byla pěkně provedena, některé vložky tanců byly pro svoje provedení od obecenstva s pochvalou přijaty. Taneční vír uspokojil zajisté všecky návštěvníky, kteří se ve velkém počtu tentokráte zase dostavili, mnozí z nich se až ráno v dobrém rozmaru vraceli do svých domovů.

 

Prameny

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1929–1938

 

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1929 až 1938 -> 1929: Ve víru tance

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003