Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

DIVADLO V HOSTIVICI A V LITOVICÍCH

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1919 až 1928 -> 1926: Z tisíce a jedné noci

 

 

Z TISÍCE A JEDNÉ NOCI

Sokolské šibřinky

 

Základní údaje

 

Hostivice, sokolovna

16. ledna 1926

 

Pořadatel

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

 

Režie Antonín Ort z Jenče

Scéna a plakát František Pechlát

 

Pozvánka

 

 

Další údaje

 

Ze sokolské kroniky

Prací šibřinkového výboru uspořádány i v letošní době masopustní šibřinky ráz:

„Z tisíce a jedné noci.“

Vhodné dekorace navrhl a též namaloval náš neúnavný a obětavý bratr František Pechlát. Vkusné pozvánky jsou též návrh br. Pechláta.

V sobotu večer v osm hodin dne 16. ledna 1926 proměněna naše tělocvična opravdu v pohádkový sál. Nastal veselý rej masek v počtu kolem 200. Z přítomných masek bylo tentokrát znáti, že bylo již porozuměno tomu, co jest to vlastně ráz šibřinek. Pěknou půlnoční scénu s tanečními reji nacvičil s nevšední ochotou br. Ant. Ortt z Jenče. Pozvánky vytiskla fy. Junek Hořelice u Dušník. Návštěva občanstva byla četná, zábava pěkná veselá až do ranních hodin.

Šibřinkový výbor sestával z bratří a sester: Kubra Václava předsedy, Saifrta Al., Pechláta Fr., Saifrta Jos., Kubra Fr., Kohoutka K., Uiberlay-ová M., Hackerová M., Tittelbachová Hel., Machová M. Ku předu!

 

Prameny

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1912–1928

Sbírka autora

 

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1919 až 1928 -> 1926: Z tisíce a jedné noci

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003