Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

DIVADLO V HOSTIVICI A V LITOVICÍCH

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1929 až 1938 -> 1933: Ve stínu pyramid

 

 

VE STÍNU PYRAMID EGYPTSKÝCH

Sokolské šibřinky

 

Základní údaje

 

Hostivice, sokolovna

7. ledna 1933

 

Pořadatel

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

 

Scéna František Pechlát

 

Fotodokumentace

 

 

 

Další údaje

 

Ze sokolské kroniky

První práce Sokola v novém roce byla uspořádání XI. šibřinek v tělocvičně v sobotu dne 7. ledna 1933 v 8 hodin večer. Stanoven ráz: „Ve stínu pyramid egyptských“.

Vhodné dekorace sálu a šibřinkovou scénu upravil br. František Pechlát z Hostivice. Děj scény jest následující. V pozadí jeviště, které představuje egyptskou poušť, viděti jest pyramidy s obrovskou sfingou. Tam odpočívají se svým služebnictvem faraon a faraonka pohřížení ve věčný spánek. Ředitel jakési cestovní kanceláře vyzývá ku cestě do Egypta, kamž pořádá velkou výpravu. Karavana společnosti vedená Arabem přichází ku pyramidám, obdivuje obrovský hrob faraonů a vůdcem podává jim o tom vysvětlení.

Cestující, mezi kterými jsou Čechové, Francouzi, Angličané a Holanďané, projevují přání viděti Egypt živý.

Přání jejich za dobré zpropitné, bakšiš, splnil zázračným čarováním přítomný fakir. Uměním svým přivedl spící služebnictvo faraonovo ku životu. Radostí opojené služebnictvo provádí před cestujícími své tance. Hlukem tohoto veselí vyrušen byl i faraon se svojí ženou z věčného spánku a chce krutě potrestati své lidi, ale po vysvětlení celé příhody se faraon uklidní a přeje si viděti také tance přítomných národů. Přání tomu bylo také vyhověno.

Taneční rej počíná a předvádějí tance Angličané, Francouzové, Holanďanky a Čechové. V době tance jsou však překvapeni tlupou Beduinů, která je chce oloupiti a zavésti do zajetí. Faraon tomuto skutku svou mocí nejen že zabrání, ale zařídí, aby pro větší zábavu provedli i oni svůj tanec. Beduini tanec provedli a faraon byl tímto usmířen. Rozjařen radostí všech předvede i faraon s faraonkou svůj tanec a tím vše urovnáno. Společnost cestujících vybízí shromážděné, aby se nevraceli zpět do sfingy, ale oddali se veselí a šli na šibřinky. Celá společnost nastupuje cestu do sálu a tam ve stínu pyramid rozproudí se taneční veselí až do pozdních ranních hodin.

Scénu za vedení cvičitelského sboru nacvičilo 70 osob bratrů a sester Sokola. „Na zdar!“

 

Prameny

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1929–1938

Sbírka autora

 

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1929 až 1938 -> 1933: Ve stínu pyramid

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003