Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Nezávislá jednota legionářů Hostivice -> Historie celostátní organizace

 

 

Nezávislá jednota čsl. legionářů v Hostivici

 

Stručně z historie celostátní organizace

 

Nezávislá jednota československých legionářů vznikla v roce 1925 odchodem části členů nespokojených s fungováním a politickým zaměřením v té době největšího legionářského spolku – Československé obce legionářské. Postupem doby se Jednota vyprofilovala jako sdružení pravicových legionářů, vedení mělo blízko k národním demokratům a později rovněž k agrárníkům. Jednota vybudovala i svůj Kruh přátel, který však nejspíše nebyl samostatnou právnickou osobou. Legionáři sdružení v Jednotě se stejně jako členové ČSOL hlásili k legionářské tradici, která patřila za první republiky k základním ideám československého státu. U státních úřadů však nebyla Jednota přijímána tak kladně jako ČSOL.

Ve změněné politické atmosféře druhé republiky se znovu objevily snahy o sloučení legionářských organizací. V listopadu 1938 vznikla Národní sjednocení legionářské. Do jeho přípravného výboru se zapojily i Jednota a ČSOL, ale nakonec zůstaly obě samostatnými organizacemi a byly nařízením německého říšského protektora 25. srpna 1939 rozpuštěny. Po druhé světové válce již nebyla činnost Jednoty obnovena.

 

Prameny

MICHL, Jan (2009): Legionáři a Československo. Praha: Naše vojsko. ISBN 978-80-206-1019-5

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Nezávislá jednota legionářů Hostivice -> Historie celostátní organizace

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003