Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Lánský

 

 

Antonín Lánský

* 16. 5. 1891 – †

Ruský legionář, divadelní ochotník

 

Antonín Lánský se narodil 16. května 1891 v Kladně čp. 931 horníkovi Josefu Lánskému a Marii rozené Pelcové. V mládí žil nejspíše v Hnidousech (nyní část Kladna-Švermova), Doksech a Motyčíně (nyní rovněž část Kladna-Švermova), pracoval jako dřevař a politicky měl blízko k sociální demokracii.

Prezenční službu v rakousko-uherské armádě absolvoval u 28. pěšího pluku a k němu by povolán i po vypuknutí první světové války. Do ruského zajetí se dostal jako vojín již 3. listopadu 1914 v Nisku. V červenci 1917 se v Lipovce v Saratovské gubernii přihlásil do ruské legie a 7. srpna 1917 byl zařazen do 5. střeleckého pluku jako vojín. Demobilizován byl ze stejné jednotky v hodnosti vojína 24. září 1920.

Do Litovic přišel zřejmě v roce 1938 a do místního společenského života se zapojil jako předseda hostivické jednoty Československé obce legionářské a zejména činností v Dramatické jednotě J. K. Tyl v Hostivici.

Po druhé světové válce byl předsedou litovické organizace sociálních demokratů.

O jeho veřejném působení po roce 1948 zatím není nic známo.

 

Působení ve spolcích

 

Jednota Československé obce legionářské pro Hostivici a okolí

Předseda (1939 a 1945)

 

Dramatická jednota J. K. Tyl v Hostivici

Pokladník (1943–1946)

 

Ochotnické divadlo

 

14. října 1945 – Jedenácté přikázání – role: Emanuel Středa, úředník

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Josef Lánský, horník v Kladně čp. 931,
syn † Antonína Lánského, dělníka v Doksích, a Anny rozené Mrnkové z Družce

Matka: Marie rozená Pelcová, služebná v Doksích,
dcera Filipa Pelce, krejčího v Broumech čp. 91, a Josefy rozené Pavlíčkové z Broum

 

Odkazy

 

Přehled legionářů se vztahem k Hostivici

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Kladno 32, fol. 449 (narození – v únoru 1910 odpadl od církve)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Lánský

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003