Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Špitálský

 

 

František Špitálský

* 21. 12. 1887 – †

Ruský legionář

 

František Špitálský se narodil 21. prosince 1887 v Přerově nad Labem – Novém Přerově čp. 10 familiantovi Vojtěchu Špitálskému a Františce rozené Jandourkové. Před vypuknutím války bydlel v Přerově nad Labem, pracoval jako hospodářský příručí a politicky měl blízko k agrárníkům.

Do první světové války narukoval v roce 1915 jako vojín 36. pěšího pluku a 10. října 1915 u Dubna padl do ruského zajetí. Do ruské legie se přihlásil 20. června 1918 v Bijsku a hned následující den byl zařazen jako svobodník k informační osvětě. V této pozici setrval až do demobilizace 14. ledna 1920.

Podle schematismů branné moci československé byl jakýsi František Špitálský v roce 1924 poručíkem hospodářské služby u 110. dělostřeleckého pluku v Nitře, od 1. ledna 1929 byl povýšen na nadporučíka a od 1. října 1936 na kapitána hospodářské služby, a to stále u stejného pluku.

V roce 1936 bydlel legionář František Špitálský v Hostivici čp. 297 a byl předsedou zdejší jednoty Československé obce legionářské. Nic dalšího o něm nevíme.

 

Působení ve spolcích

 

Jednota Československé obce legionářské pro Hostivici a okolí

Předseda (1936)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Vojtěch Špitálský, familiant v Novém Přerově čp. 10,
syn Františka Špitálského, familianta ze Starého Přerova čp. 91, a Alžběty rozené Čvančarové ze Staré Boleslavi

Matka: Františka rozená Jandourková (* Lysá nad Labem),
dcera Bernarda Jandourka, mistra hrnčířského z Lysé nad Labem, a Marie rozené Schneiderové z Ostré

 

Odkazy

 

Přehled legionářů se vztahem k Hostivici

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Přerov nad Labem 17, fol. 283 (narození)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Špitálský

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003