Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Příhoda

 

 

Josef Příhoda

* 21. 3. 1893 – †

Starosta obce Hostivice v letech 1938 až 1941, ruský legionář

 

image004

 

image006

Josef Příhoda se narodil 21. března 1893 v Červeném Újezdě čp. 71 kolářovi a domkáři Václavu Příhodovi a Veronice rozené Mariákové. Před první světovou válkou bydlel v Červeném Újezdě, pracoval jako strojní zámečník a politicky měl blízko k sociálním demokratům.

Po vypuknutí 1. světové války narukoval do 28. pěšího pluku a 15. března 1915 u Gorlice se dostal do ruského zajetí. Do ruské legie se přihlásil v Barabinsku a 17. června 1918 byl zařazen do 2. záložního pluku, později sloužil ve 2. dělostřeleckém pluku. Po ústupu legie sibiřskou magistrálou se dostal do Vladivostoku, odkud vyplul 9. července 1919 na lodi Liverpool-Maru do Marseille, kde se vylodil 19. září 1919. Z armády byl propuštěn až 6. září 1920.

V roce 1921 vystoupil z římsko-katolické církve. V Hostivici bydlel od listopadu 1923 a někdy v té době se oženil s Annou Husákovou z Chyňavy. V roce 1925 si v Hostivici postavili dům čp. 255 a narodila se jim dcera. Pracoval jako dílenský Československých státních drah.

Do hostivického obecního zastupitelstva byl poprvé zvolen v roce 1928 z třetího místa kandidátní listiny národních socialistů. Ve volbách konaných 20. března 1932 kandidoval již z prvního místa národně socialistické kandidátky a na ustavující schůzi nového zastupitelstva dne 13. dubna 1932 byl zvolen za radního a dále za člena elektrárenské komise a komise pro sestavování seznamu porotců. Působení tohoto zastupitelstva skončilo jeho rozpuštěním zemským úřadem v roce 1937. V dalších volbách konaných 29. května 1938 sice vyhrály spojené občanské strany, ale za starostu byl pak uvolen národní socialista Příhoda. Mandát zastával v těžké době německé okupace až do září 1941, kdy byl funkce zbaven, protože za 1. světové války byl ruským legionářem. Obecní zastupitelstvo jako celek bylo rozpuštěno v následujícím roce, 28. března 1942. Později už v místní samosprávě nepůsobil.

V roce 1948 pracoval v litovickém státním statku jako dozorce, byl však „vyakčněn“ – propuštěn pro špatné jednání se zaměstnanci.

V roce 1968 mu byla udělena pamětní plaketa k 50. výročí vzniku Československé republiky.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obec Hostivice

Člen obecního zastupitelstva (1928–1937 a 1938–1941)

Člen obecní rady (1932–1937 a 1938–1941)

Starosta (1938–1941)

 

Působení ve spolcích

 

Místní odbor Národní jednoty severočeské pro Hostivici a okolí

Pokladník (1936)

 

Jednota Československé obce legionářské pro Hostivici a okolí

Jednatel (1947)

 

Účast ve volbách

 

Hostivice 18. března 1928 – 3. místo na kandidátní listině národních socialistů – zvolen

Hostivice 20. března 1932 – 1. místo na kandidátní listině národních socialistů – zvolen

Hostivice 29. května 1938 – 1. místo na kandidátní listině národních socialistů – zvolen

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Václav Příhoda, kolář a domkář v Červeném Újezdě čp. 71,
syn Jakuba Příhody, domkáře v Červeném Újezdě čp. 81, a Magdaleny rozené Štorkové z Červeného Újezda čp. 22

Matka: Veronika rozená Mariáková,
dcera Františka Mariáka, rolníka v Červeném Újezdě čp. 6, a Kateřiny rozené Volákové z Ptic

 

Manželka

Svatba: nehledána

Anna Husáková (* 5. 10. 1900 Chyňava čp. 26 – †),
dcera Františka Husáka, rolníka v Chyňavě čp. 26, a Anežky rozené Proškové z Chyňavy čp. 17

 

Dítě

Blanka Příhodová (* 19. 3. 1925)

 

Bydliště

Hostivice, Janderova čp. 255 (od roku 1925)

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Přehled legionářů se vztahem k Hostivici

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Svárov 08, fol. 257 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Železná 43, fol. 297 (narození manželky)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Příhoda

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003