Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Morštejn

 

 

Josef Morštejn

* 24. 12. 1893 – † 1979

Ruský legionář, komunistický funkcionář

 

Josef Morštejn (v různých pramenech psán i Morštein, Morštajn a dokonce Mornštejn) se narodil 24. prosince 1893 v Dobrovízi čp. 65 dělníkovi Josefu Morštejnovi a Alžbětě rozené Čermákové. Pracoval jako strojní zámečník, vystoupil z římsko-katolické církve a působil v sociální demokracii.

Do první světové války byl povolán jako vojín 28. pěšího pluku a 18. listopadu 1914 u Pilice nebo u Čenstochové padl do ruského zajetí. Do ruské legie se přihlásil 20. května 1916 v Makajevce v Doněcké oblasti a 31. července 1916 byl zařazen jako vojín do 7. roty 1. střeleckého pluku Mistra Jana Husa. Bojoval v Pinských blátech a na Stochodě, dále u Zborova, Penzy, Bezenčuku, Buzuluku, Trosťjanky, Husichy, Livenky, Orlovky, Nikolajevky, Kamenného Brodu a jinde. V boji u Zborova 19. června 1917 byl raněn a do 7. srpna 1917 se léčil v nemocnici. Vyznamenán byl 31. srpna 1917 Křížem svatého Jiří 4. stupně a 24. listopadu 1917 byl povýšen na svobodníka. Další zranění utrpěl v boji u Kamenného Brodu 4. října 1918. Povýšen byl 1. října 1918 do hodnosti desátníka a 15. března 1919 za vzorné chování do hodnosti četaře. Od února do května 1919 bojoval při ochraně sibiřské železnice. Byl vyznamenán 25. května 1919 Křížem svatého Jiří 3. stupně, 8. března 1920 Československým válečným křížem a 23. března 1920 Československou revoluční medailí a Mezispojeneckou vítěznou medailí. Demobilizován byl 31. května 1920 nebo 23. července 1920 jako četař 1. střeleckého pluku.

Hned po demobilizaci, 28. srpna 1920 se oženil v Hostivici se svou sestřenicí Annou Částkovou z Litovic. Měli spolu dvě děti a v roce 1929 si postavili v Litovicích rodinný dům čp. 154. Morštejn před druhou světovou válkou pracoval jako tiskařský dělník.

Již v meziválečném období měl Morštejn blízko ke komunistické straně, působil např. v družstvu Dělnický dům. S bývalými legionáři se sdružoval v hostivické jednotě Československé obce legionářské, kde zastával několik let funkci jednatele.

Po druhé světové válce se plně zapojil do komunistických aktivit. V květnu 1945 byl jedním z nejvýznamnějších představitelů Revolučních gard v Litovicích. V letech 1951 až 1952 byl politickým tajemníkem Okresního národního výboru Praha-západ.

V roce 1968 mu byla udělena pamětní plaketa k 50. výročí vzniku Československé republiky.

Zemřel v roce 1979.

 

Působení ve spolcích

 

Jednota Československé obce legionářské pro Hostivici a okolí

Jednatel (1934–1935 a 1938)

 

Stavební, spotřební a úsporné družstvo „Dělnický dům“ pro Hostivice a okolí

zapsané společenstvo s ručením obmezeným

Účetní (1927), člen dozorčí rady (1933 a 1936), jednatel (1947) a člen představenstva (1952)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Josef Morštejn (* 27. 12. 1858 Dobrovíz čp. 18 – †), dělník v Dobrovízi čp. 65,
syn Tomáše Morštejna, dělníka v Dobrovízi čp. 22, a Marie rozené Vyšínové z Dobrovíze čp. 18

Matka: Alžběta rozená Čermáková (* 8. 7. 1859 Dobrovíz čp. 38 – †),
dcera Václava Čermáka, nádeníka v Dobrovízi čp. 38, a Kateřiny rozené Citerákové z Ořecha čp. 27

 

Manželka

Svatba: 28. srpna 1920 Hostivice

Anna Částková (* 15. 1. 1895 Litovice čp. 1 – †),

dcera Josefa Částky (* 16. 12. 1859 Starý Rožmitál – †), dělníka při dvoře v Litovicích čp. 1,
syna Josefa Částky, dělníka v Dobrovízi čp. 20, a Marie rozené Kuníkové ze Záběhle čp. 1,

a Anny rozené Morštejnové (* 4. 3. 1865 Dobrovíz čp. 4 – †),
syna Tomáše Morštejna, dělníka v Dobrovízi čp. 22, a Marie rozené Vyšínové z Dobrovíze čp. 18

 

Děti

Libuše Morštejnová (* 16. 6. 1921 Litovice – † 2. 5. 1986),
∞ Josef Malík (* 18. 3. 1915 Břve čp. 37 – † 15. 6. 1972), soustružník v Litovicích čp. 154

Josef Morštejn (* 3. 11. 1922 – †), malíř v Litovicích čp. 278,
∞ Eva

 

Bydliště

Litovice čp. 154 = Hostivice, 17. listopadu čp. 774 (1929–1979)

 

Odkazy

 

Přehled legionářů se vztahem k Hostivici

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 26, fol. 174 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Morštejn

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003