Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Štěpán Kučera

 

 

Štěpán Kučera

* 2. 12. 1885 – †

Ruský legionář

 

 

Štěpán Kučera se narodil 2. prosince 1885 v Hostivici čp. 35 čeledínovi Janu Kučerovi. V roce 1907 vystoupil z římsko-katolické církve a byl bez vyznání, ale v roce 1912 se do této církve vrátil. V červenci 1913 se oženil s Magdalenou Dvořákovou. Bydlel v Hostivici a pracoval jako dělník na dráze.

Schopným vojenské služby byl uznán 15. března 1907 a sloužil u 28. pěšího pluku. K témuž pluku byl povolán i po vyhlášení první světové války 27. července 1914. Do zajetí padl jako vojín 26. února 1915 v Karpatech a v zajetí pobýval na stanici Ščetovo v Donské oblasti, kde se 15. května 1917 přihlásil do československého vojska. Do ruské legie byl zařazen v Žitomiru 26. listopadu 1917 nebo 3. prosince 1917 jako vojín záložního pluku. Bojoval u Bachmače od 10. do 15. března 1918, u Lipjag 4. června 1918, u Buzuluku od 25. do 27. června 1918, u Syzraně 9. srpna 1918, účastnil se bojů na Nikolajevské frontě a jinde. Sloužil u 4. roty 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého. Z Vladivostoku vyplul lodí America 23. dubna 1920, v Terstu vystoupil 7. června 1920. Do Československa se vrátil 17. června 1920 a do civilního života byl propuštěn 21. června 1920 nebo 24. září 1920 (údaj se v pramenech liší). Dne 7. července 1920 byl povýšen na svobodníka. Byl nositelem Československé revoluční medaile a Mezispojenecké válečné medaile.

Po válce pracoval jako železniční zřízenec a v roce 1925 si postavil rodinný dům čp. 240. Zapojil se do činnosti hostivické odbočky Jednoty zaměstnanců československých drah a především působil v jednotě Československé obce legionářské, kde byl předsedou i pokladníkem.

V roce 1968 mu byla udělena pamětní plaketa k 50. výročí vzniku Československé republiky.

 

Působení ve spolcích

 

Jednota Československé obce legionářské pro Hostivici a okolí

Předseda (1924–1926 a 1935) a pokladník (1936 a 1945–1947)

 

Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Hostivicích

Místopředseda (1931)

 

Odbočka Jednoty zaměstnanců čsl. drah v Hostivici

Místopředseda (1932–1934)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Jan Kučera (* 7. 2. 1851 – † 16. 3. 1921 Hostivice čp. 77), čeledín v Hostivici čp. 35, později dělník na dráze v Hostivici čp. 77, syn Jana Kučery, domkáře v Hostivici čp. 77, a Anny rozené Janovské ze Stodůlek

Matka: Marie rozená Pokorná (* 17. 6. 1860 Litovice čp. 20 – † 21. 3. 1914 Hostivice čp. 77),
dcera Josefa Pokorného, dělníka ve Břvích čp. 9 a Barbory rozené Volfové z Litovic čp. 27

 

Sourozenci

Ladislav Kučera (* 23. 7. 1888 Hostivice čp. 77 – †),
∞ Anna Dolejšová

František Kučera (* 3. 12. 1895 Hostivice čp. 106 – †),
∞ Božena Kreuzerová z Hostivice čp. 34

 

Manželka

Svatba: 27. 7. 1913, Hostivice

Magdalena Dvořáková (* 20. 8. 1892 Hostivice čp. 55 – †),
dcera Václava Dvořáka, bývalého dělníka, v době svatby nezvěstného, a Marie rozené Foltové z Chýnic čp. 39

 

Dítě

Vlasta Kučerová (* 26. 1. 1927 Hostivice – †)

 

Bydliště

Hostivice, Za Mlýnem čp. 77 (1888–1925)

Hostivice, Tyršova čp. 240 (1925–1968)

 

Odkazy

 

Přehled legionářů se vztahem k Hostivici

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 15, fol. 62 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 26, fol. 103 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Štěpán Kučera

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003