Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jaroslav Sulan

 

 

Jaroslav Sulan

* 14. 9. 1884 – †

Ruský legionář, hostivický rolník

 

Jaroslav Sulan se narodil 14. září 1884 ve Velkých Číčovicích čp. 30 hostinskému Václavu Sulanovi a Marii rozené Boudové. Po měšťanské škole a průmyslové škole pracoval jako zámečník nebo montér. Politicky měl blízko k sociálním demokratům.

Za první světové války bojoval jako vojín 8. zeměbraneckého pěšího pluku a 7. července 1915 v Lublinu padl do ruského zajetí. Do ruské legie se přihlásil v Ranerburgu v Rjazaňské gubernii a 24. srpna 1917 byl zařazen do 8. střeleckého pluku. Bojoval při ochraně sibiřské magistrály a při dobývání Vladivostoku. Byl povýšen 14. srpna 1919 do hodnosti správního četaře a 1. května 1920 do hodnosti šikovatele. Z Vladivostoku vyplul 6. června 1920 na anglické lodi M. S. Dollar, z Kanady se plavil na lodi Belgic a do Československa přijel 31. července 1920. Demobilizován byl 29. července 1920, podle jiných pramenů až 24. září 1920.

V srpnu 1920 přišel do Hostivice, začal pomáhat vdově Boženě Havlůjové s hospodařením na statku čp. 28 a v červnu 1922 se s ní oženil. Na statku hospodařili až do té doby, než statek převzal nevlastní syn František Havlůj.

V Hostivici v meziválečném období působil jako předseda místní jednoty Československé obce legionářské. Politicky se angažoval u agrárníků, s nimiž byla propojena místní domovina domkářů a malorolníků, kde byl dlouhá léta místopředsedou a poté pokladníkem.

V roce 1968 mu byla udělena pamětní plaketa k 50. výročí vzniku Československé republiky.

 

Působení ve spolcích

 

Jednota Československé obce legionářské pro Hostivici a okolí

Předseda (1927–1929)

 

Místní domovina domkářů a malorolníků ČSR v Hostivici

Místopředseda (1924–1930 a 1935–1938) a pokladník (1939 a 1942)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Václav Sulan, hostinský ve Velkých Číčovicích čp. 30,
syn Václava Sulana, rolníka ve Velkých Číčovicích čp. 26, a Anny rozené Jelínkové z Turska

Matka: Marie rozená Boudová,
dcera Františka Boudy, rolníka v Lipanech čp. 5, a Veroniky rozené Šatolpletové z Trhoviček

 

Sourozenec

Jan Sulan (* 28. 8. 1868 Velké Číčovice – † 9. 4. 1924 Hostivice čp. 54),
sedlář ve Velkých Číčovicích, později obchodník v Hostivici čp. 54,
∞ 7. 6. 1900 Hostivice: Marie Smrčková (* 12. 11. 1872 Hostivice čp. 54 – † 13. 10. 1921 Kladno, nemocnice)

 

Manželka

Svatba: 3. června 1922 Hostivice

Božena Vinšová (* 29. 8. 1889 Jeneč čp. 84 – †),

dcera Josefa Vinše, zedníka v Jenči čp. 84,
syna Josefa Vinše, zedníka v Jenči čp. 80 a Anny rozené Jelínkové z Jenče čp. 7,

a Marie rozené Kubcové z Neumětel,
dcera Josefa Kubce, hlídače na Břvích, a Antonie rozené Procházkové z Bykoše čp. 1,

vdova po Františku Havlůjovi (* 13. 10. 1875 Hostivice čp. 28 – † prohlášen za mrtvého 11. 5. 1922)

 

Bydliště

Hostivice, K Nádraží čp. 28

 

Odkazy

 

Přehled legionářů se vztahem k Hostivici

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Středokluky 08, fol. 224 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 26, fol. 203 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jaroslav Sulan

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003