Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Matěj Petřík

 

 

Matěj Petřík

* 12. 11. 1892 – †

Litovický rodák, ruský legionář

 

Matěj Petřík se narodil 12. listopadu 1892 v Litovicích čp. 10 čeledínovi Josefu Petříkovi a Anně rozené Vackové. Před vypuknutím 1. světové války byl evidován jako dělník, který měl názorově blízko k sociálním demokratům a bydlel v Litovicích. Ve voličských seznamech z meziválečného období však nebyl nalezen.

Do bojů 1. světové války se zapojil nejprve jako vojín 8. zeměbraneckého pěšího pluku na ruské frontě. U Čertorijku padl 9. listopadu 1915 do zajetí. Do ruské legie se přihlásil 25. května 1916 v Chabarovsku a zařazen byl 5. září 1917 do 5. střeleckého pluku jako vojín. Z vojenské služby byl propuštěn 15. června 1920.

Jeho další osudy nejsou známy, nejspíše neměly vztah k Hostivici.

V matrice zemřelých hostivické farnosti je uvedeno úmrtí Matěje Petříka z Prahy III 16. listopadu 1944. Zatím nelze ověřit, zda jde o stejnou osobu.

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Josef Petřík, čeledín ve dvoře v Litovicích čp. 10,
syn Václava Petříka, výměnkáře v Trhových Dušníkách čp. 13, a Anny rozené Koudelkové ze Smolotel čp. 9

Matka: Anna rozená Vacková,
dcera Václava Vacka, chalupníka ve Stěžově, a Marie rozené Zelenkové z Radětic čp. 31

 

Odkazy

 

Přehled legionářů se vztahem k Hostivici

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 15, fol. 241 (narození)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Matěj Petřík

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003