Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Včelařský spolek Hostivice

 

 

 

Včelařský spolek pro Hostivici a okolí

 

Stanovy úředně schváleny 31. prosince 1932

Založen 5. února 1933

V roce 1957 přeměněn na základní organizaci Československého svazu včelařů

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

image002

Kurz medového pečiva v roce 1933.

 

Historie spolku

 

Včelaři z Hostivice a okolí byli dříve organizováni u včelařského spolku v Kladně, Unhošti a Dušníkách (Rudné), kam bylo daleko. Na podzim 1932 proto vznikl přípravný výbor nového spolku, který tvořili Václav Doksanský, Antonín Hakl, František Kubr st., Václav Lhoták a Václav Mašek. Byly připraveny stanovy, které 31. prosince 1932 schválil Zemský úřad v Praze. Ustavující valná hromada se konala 5. února 1933 a do spolku vstoupilo 42 členů, z toho z Hostivice 15, z Litovic 8, ze Břví 2, z Jenče 8, z Chýně 6, ze Sobína 2 a ze Zličína 1. Hostivický spolek byl sdružen v Zemském ústředí včelařských spolků v Praze.

Účel spolku byl stanoven takto:

- Pořádáním přednášek a kurzů seznámit včelaře se správným ošetřováním včelstev a s novými výzkumy o životě včel.

- Rozšiřovat včelí pastvu výsadbou medonosných stromů, keřů a rostlin.

- Společné obstarávání včelařských potřeb nutných k provozu včelařství.

- Propagovat zužitkování medu v domácnosti a k přípravě pečiva.

- Obstarávat pro své členy příděl nezdaněného cukru k úspěšnému přezimování včelstev.

V roce 1933 spolek uspořádal kurz medového pečiva v hostinci u Šroubků. Velké množství velmi dobrých výrobků bylo prodáno během jednoho dne. V roce 1936 byla uspořádána včelařská výstava s výstavou spolku zahrádkářůhostinci u Neradů.

Spolek zajišťoval pro obce sazenice stromů a pomáhal si tak zajistit potravu pro včelstva svých členů. Jak taková spolupráce probíhala, dokládá dopis obecnímu úřadu v Litovicích z 27. prosince 1937.

Včelařský spolek pokračoval ve své činnosti i během druhé světové války a získával pro své členy cukr potřebný pro přezimování včelstev.

Po osvobození Československa v roce 1945 měly být včelařské spolky zařazeny do Jednotného svazu českých zemědělců a výroční schůze se nekonaly. Činnost spolku včetně konání schůzí byla povolena až v říjnu 1947, kdy byla utvořena Jednota včelařů v Praze sdružující včelařské spolky. První výroční schůze Včelařského spolku pro Hostivici a okolí po válce se konala 8. února 1948 za účasti 16 členů. Předsedou byl zvolen Antonín Hakl, jednatelem Josef Tibitancl a pokladníkem František Kubr.

Spolek působil i ve změněných politických poměrech až do roku 1957, kdy se proměnil na základní organizaci Československého svazu včelařů.

 

Prameny

Sbírka autora

Spolkový katastr

SOkA Praha-západ, Archiv obce Litovice, karton č. 21

Historie základní organizace Českého svazu včelařů v Hostivici

(Přepis zprávy, kterou sestavil 10. března 1971 jednatel František Kubr)

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Včelařský spolek Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003