Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Včelařský spolek Hostivice

 

 

Včelařský spolek pro Hostivici a okolí

 

Stanovy úředně schváleny 31. prosince 1932

Založen 5. února 1933

V roce 1957 přeměněn na základní organizaci Československého svazu včelařů

 

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Historie základní organizace Českého svazu včelařů v Hostivici

(Přepis zprávy, kterou sestavil 10. března 1971 jednatel František Kubr)

 

Prameny

Sbírka autora

Spolkový katastr

SOkA Praha-západ, Archiv obce Litovice, karton č. 21

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Včelařský spolek Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003