Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Dobrovolné organizace -> Český svaz včelařů Hostivice

 

 

 

Československý svaz včelařů, základní organizace Hostivice

Český svaz včelařů, základní organizace Hostivice

 

Organizace vznikla v roce 1957 přeměnou Včelařského spolku pro Hostivici a okolí

Po roce 1990 pokračuje v činnosti pod stejným názvem

 

Vedení organizace a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie organizace

 

Až do roku 1957 působil v Hostivici Včelařský spolek pro Hostivici a okolí, který byl od roku 1947 začleněn do Jednoty včelařů v Praze. V roce 1957 byl na celostátní úrovni zřízen podle zákona č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních, Československý svaz včelařů v Praze jako složka Národní fronty a dosavadní spolky byly změněny na základní organizace tohoto svazu. V Hostivici provedla tuto změnu členská schůze konaná 21. července 1957. V roce 1970 se Československý svaz včelařů rozdělil na Český svaz včelařů a Slovenský svaz včelařů.

Základní organizace pořádala každoročně přednášky učitelů včelařství, při nichž byli členové seznámeni se zásadami racionálního včelařství, chovu matek, se včelími nemocemi a jejich tlumením. Byly pořádány výstavy včelařského nářadí a včelích výrobků. V rámci mezinárodního včelařského týdne byla veřejnost seznámena s důležitostí chovu včel jako opylovačů zemědělských kultur a ovocných stromů. Vysazováním vhodných stromů a keřů členové rozšiřovali včelí pastvu.

V roce 1941 byl nařízen odvod medu na státní nákup. Od tohoto roku do roku 1970 odevzdali členové celkem 13 161 kg medu.

V roce 1957 byl za spolupráce organizace zařízen chov včel v JZD Sobín s 20 včelstvy, v roce 1958 byl zařízen chov včel v JZD Hostivice s 10 včelstvy, v roce 1960 zřídil Výzkumný ústav zemědělské techniky v Řepích 9 včelstev, v roce 1964 zřídil státní statek Jeneč chov včel s 20 včelstvy a rozšířil postupně na 100 včelstev. Tato včelstva ošetřovali členové hostivické základní organizace. Chovy v Sobíně a Hostivici byly po 4 letech zrušeny z důvodů nerentability.

V roce 1951 byl koupen úl pro včelařský kroužek ZDŠ v Hostivici, osazen včelstvem, umístěn v zahradě školy, aby se mládež seznámila s chovem včel. Později zásluhou svazu včelařů pořízen další úl s včelstvy. V roce 1965 byly úly se včelstvy prodány.

Od roku 1958 do roku 1970 odpracovali členové základní organizace 23 195 brigádnických hodin v zemědělství a akci Z.

V roce 1971 shrnul působení organizace tehdejší jednatel František Kubr ml. O činnosti organizace v 70. a 80. letech zatím nemáme podrobnější zprávy.

 

Prameny

Sbírka autora

Historie základní organizace Českého svazu včelařů v Hostivici

(Přepis zprávy, kterou sestavil 10. března 1971 jednatel František Kubr)

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Dobrovolné organizace -> Český svaz včelařů Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003