Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Včelařský spolek Hostivice -> Dopis z roku 1937

 

 

 

Včelařský spolek pro Hostivici a okolí

 

Pramen k historii spolku

 

V Hostivicích dne 24. prosince 1937.

 

Obecnímu úřadu

v Litovicích.

 

 

Včelařský spolek pro Hostivice a okolí v Hostivicích jako každoročně, tak i v příštím roce hodlá věnovati na zakoupení okrasných stromů a keřů určitou částku ze svých skrovných prostředků finančních a přenechati tyto za značně sníženou cenu (Kč 2,– za strom) jednotlivým obcím k vysázení na veřejná prostranství.

 

Poněvadž i Vaší obci přenechali bychom rádi za tuto nízkou cenu uvedené stromy, dovolujeme si Vás zdvořile požádati, abyste nám laskavě sdělili nejdéle do konce ledna 1938, kolik stromů byste byli ochotni takto zakoupiti.

 

Dovolujeme si Vás zdvořile upozorniti, že peníz Kč 2,– za strom, který byste nám poskytli, bude Vám opět ještě téhož roku vrácen ve formě dalších stromů úplně zdarma. Včelařský spolek totiž zakoupí za takto získaný obnos další stromy a podle toho, kolik která obec přispěla na tuto akci, obdrží počet stromů bezplatně.

 

Tímto způsobem získá obec výhodně levné stromy, za které by jinde platila několikanásobný obnos, přispěje na zkrášlení svého okolí a podpoří tak věc dobrou a krásnou.

 

Spoléháme na Vaši osvědčenou laskavost a podporu věcí dobrých, těšíme se na příznivé vyřízení a trváme v úctě.

 

 

 

 

 

 

 

 

jednatel.

V. Doksanský

Za:

 

 

 

 

 

 

 

předseda.

Ant. Hakl

 

Podací razítko Obecního úřadu v Litovicích z 12. ledna 1938.

 

Poznámky tužkou: Ano! 15,– Keře.

 

Pramen

SOkA Praha-západ, Archiv obce Litovice, karton č. 21

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Včelařský spolek Hostivice -> Dopis z roku 1937

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003