Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Špaček

 

 

Jan Špaček

* 18. 8. 1843 – † 5. 1. 1905

Starosta spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček v letech 1877 až 1882

 

Popis: image003

Jan Špaček se narodil 18. srpna 1843 v Litovicích čp. 11 rolníkovi Františku Špačkovi a Františce rozené Hampejsové. Oženil se s Marií Jirátovou ze Zbuzan a v roce 1861 zdědil po rodičích litovický statek čp. 40.

Poprvé je Špačkova kandidatura do litovického obecního zastupitelstva doložena ve volbách konaných 28. ledna 1871, kdy byl i zvolen. Starostou se stal na schůzi zastupitelstva 27. května 1877 v doplňovací volbě, která se konala po rezignaci Antonína Herdy. Obdržel šest hlasů z deseti. V době jeho starostování, hlavně v letech 1880 a 1881, vzniklo vícero sporů mezi obcí a litovickým dvorem císařského velkostatku – o vyhazování bahna ze strouhy, o čerpání vody z pra­meniště u Sádek parním strojem velkostatku či o zrušení polní cesty. Naposledy je jako starosta doložen v zápise ze schůze obecního zastupitelstva 2. prosince 1882, další známou schůzi v květnu 1883 již svolával starosta František Novotný. Špaček však zůstal členem zastupitelstva až do roku 1888. V roce 1884 žádal po obci dlužnou částku za své výdaje ve prospěch obce v roce 1880 a ještě 26. března 1886 zastupitelstvo schválilo na výzvu soudu úhradu odměny JUDr. Jakubu Škardovi za právní služby, které poskytl v letech 1879 a 1880 starostovi Špačkovi. Po delším období, kdy není doloženo jeho veřejné působení, ho zastupitelstvo zvolilo 17. května 1898 za důvěrníka při dražbě obecní sýpky a pak 6. listopadu 1898 za člena zdravotní komise pro osadu Litovice. Schůze této komise je doložena v prosinci 1898, kdy se členové zabývali například „vykázáním míst na ukládání odpadků v jednotlivých osadách těm, kteří vlastního místa nemají.“ Do zastupitelstva se Špaček vrátil v roce 1903, když byl zvolen starostou Ladislav Novotný ze Břví. Protože se úřad přestěhoval na Břve, prosadil Špaček na schůzi zastupitelstva 3. dubna 1903, aby se na dopisech používal název „Obecní úřad v Litovicích na Břvech“. V tomto období patřil Špaček k nejhorlivějším členům zastupitelstva, nejaktivněji připomínkoval předložené návrhy, sám předkládal řadu svých podnětů a často byl určen k plnění různých úkolů, například v červenci 1904 „převzal revisi nad strážníkem při nočních hlídkách v Litovicích. Strážník musí se u něho při hlídce třikrát za noc hlásit a v knížce si nechat potvrdit ohlášení.“ Na mimořádné schůzi zastupitelstva 25. září 1904, které se Špaček zúčastnil, byl zvolen spolu s Josefem Horešovským za delegáta rozšířené místní školní rady v Hostivici, která měla jednat o stavbě nové školní budovy. V dodatku k tomuto zápisu je uvedeno, že hned následující den se Špaček přípisem vzdal členství v obecním zastupitelstvu a zároveň odmítl přijetí funkce delegáta ve školní radě. Tím skončila více než 30letá Špačkova politická činnost.

Špaček se zapojil do činnosti Tělocvičné jednoty Sokol v Hostivici založené v roce 1892. V roce 1893 byl členem výboru a členem jednoty zůstal až do své smrti. V roce 1900 byl také starostou litovických hasičů.

Zemřel 5. ledna 1905. Litovickou usedlost čp. 40 zdědila dcera Anna Špačková.

 

Působení ve spolcích

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Člen jednoty (1893–1905) a člen výboru (1893)

 

Sbor dobrovolných hasičů v Litovicích

Starosta (1900)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: František Špaček (* 28. 4. 1818 Litovice čp. 40 – † 4. 1. 1857 Litovice čp. 40), rolník v Litovicích čp. 40,
syn Františka Špačka, rolníka v Litovicích čp. 40, a Anny rozené Horákové z Loděnice čp. 4

Matka: Františka rozená Hampejsová (* 25. 2. 1821 Litovice čp. 11 – † před 1906),
dcera Jiřího Hampejse, rolníka v Litovicích čp. 11, a Anny rozené Osvaldové z Litovic čp. 11,
21. února 1859 znovu provdána za Jana Havlůje

Rodiče oddáni 6. června 1846 v Hostivici

 

Sourozenci

Josef Špaček (* 11. 6. 1846 Litovice čp. 40 – † 11. 1. 1847 Litovice čp. 40)

Josef Špaček (* 31. 1. 1849 Litovice čp. 40 – †)

Vojtěch Špaček (* 22. 4. 1853 Litovice čp. 40 – † 7. 2. 1854 Litovice čp. 40)

Anna Kateřina Špačková (* 21. 12. 1855 Litovice čp. 40),
∞ 17. 6. 1878 Hostivice: Jan Braun (* 1847 – †), drožkář na Smíchově čp. 31

 

Manželka

Svatba:

Marie Jirátová (* 23. 3. 1846 Zbuzany čp. 6 – † 16. 9. 1922 Litovice čp. 40),

dcera Josefa Jiráta, chalupníka ve Zbuzanech čp. 6,
syna Josefa Jiráta, výměnkáře ve Zbuzanech čp. 6, a Alžběty rozené Hanzlíkové,

a Marie rozené Votáskové,
dcery Václava Votáska, sedláka ve Stodůlkách, a Anny rozené Tůmové ze Stodůlek

 

Děti

Anna Špačková (* 8. 4. 1867 Litovice čp. 40 – † 14. 11. 1932 Litovice)

Marie Anežka Špačková (* 3. 7. 1870 Litovice čp. 40 – †),
∞ 13. 5. 1893 Hostivice: Stanislav Kubr (* 8. 9. 1868 Středokluky čp. 5 – †), rolník ve Středoklukách čp. 5,
rodiče Jiřiny Kubrové, provdané za Josefa Náprstka

Růžena Špačková (* 12. 7. 1875 Litovice čp. 40 – † 23. 12. 1876 Litovice čp. 40)

Růžena Špačková (* 27. 2. 1879 Litovice čp. 40 – †)

 

Bydliště

Litovice čp. 40 = Hostivice, Litovická čp. 660

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Špaček

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003