Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Špaček

 

 

Jan Špaček

* ? – † 5. 1. 1905

Starosta spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček v letech 1877 až 1882

 

Popis: image003

Jan Špaček zdědil v roce 1861 po rodičích Františkovi a Anně Špačkových statek v Litovicích čp. 40 a hospodařil zde s manželkou Marií až do své smrti 5. ledna 1905. Poté přešlo vlastnictví usedlosti na dceru Annu Špačkovou.

Poprvé je Špačkova kandidatura doložena v obecních volbách konaných 28. ledna 1871, kdy byl i zvolen. Starostou se stal na schůzi zastupitelstva 27. května 1877 v doplňovací volbě, která se konala po rezignaci Antonína Herdy. Obdržel šest hlasů z deseti. V době jeho starostování, hlavně v letech 1880 a 1881, vzniklo vícero sporů mezi obcí a litovickým dvorem císařského velkostatku – o vyhazování bahna ze strouhy, o čerpání vody z pra­meniště u Sádek parním strojem velkostatku či o zrušení polní cesty. Naposledy je jako starosta doložen v zápise ze schůze obecního zastupitelstva 2. prosince 1882, další známou schůzi v květnu 1883 již svolával starosta František Novotný. Špaček však zůstal členem zastupitelstva až do roku 1888. V roce 1884 žádal po obci dlužnou částku za své výdaje ve prospěch obce v roce 1880 a ještě 26. března 1886 zastupitelstvo schválilo na výzvu soudu úhradu odměny JUDr. Jakubu Škardovi za právní služby, které poskytl v letech 1879 a 1880 starostovi Špačkovi. Po delším období, kdy není doloženo jeho veřejné působení, ho zastupitelstvo zvolilo 17. května 1898 za důvěrníka při dražbě obecní sýpky a pak 6. listopadu 1898 za člena zdravotní komise pro osadu Litovice. Schůze této komise je doložena v prosinci 1898, kdy se členové zabývali například „vykázáním míst na ukládání odpadků v jednotlivých osadách těm, kteří vlastního místa nemají.“ Do zastupitelstva se Špaček vrátil v roce 1903, když byl zvolen starostou Ladislav Novotný ze Břvů. Protože se úřad přestěhoval na Břve, prosadil Špaček na schůzi zastupitelstva 3. dubna 1903, aby se na dopisech používal název „Obecní úřad v Litovicích na Břvech“. V tomto období patřil Špaček k nejhorlivějším členům zastupitelstva, nejaktivněji připomínkoval předložené návrhy, sám předkládal řadu svých podnětů a často byl určen k plnění různých úkolů, například v červenci 1904 „převzal revisi nad strážníkem při nočních hlídkách v Litovicích. Strážník musí se u něho při hlídce třikrát za noc hlásit a v knížce si nechat potvrdit ohlášení.“ Na mimořádné schůzi zastupitelstva 25. září 1904, které se Špaček zúčastnil, byl zvolen spolu s J. Horešovským za delegáta rozšířené místní školní rady v Hostivici, která měla jednat o stavbě nové školní budovy. V dodatku k tomuto zápisu je uvedeno, že hned následující den se Špaček přípisem vzdal členství v obecním zastupitelstvu a zároveň odmítl přijetí funkce delegáta ve školní radě. Tím skončila více než 30letá Špačkova politická činnost.

Špaček se zapojil do činnosti Tělocvičné jednoty Sokol v Hostivici založené v roce 1892. V roce 1893 byl členem výboru a v jednotě zůstal členem až do své smrti.

 

Působení ve spolcích

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Člen jednoty (1893–1905) a člen výboru (1893)

 

Sbor dobrovolných hasičů v Litovicích

Starosta (1900)

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Špaček

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003