Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Novotný

 

 

František Novotný

* 10. 5. 1834 – † 9. 3. 1895

Starosta spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček v letech 1883 až 1895

 

Popis: image003

 

František Novotný se narodil 10. května 1834 v Litovicích čp. 36 rolníkovi Janu Novotnému a Kateřině rozené Turecké. Statek převzal od otce v roce 1870, ale oženil se až 4. března 1878 s Marií, o 24 let mladší dcerou dělníka Josefa Krále z Litovic, s níž měli jediného syna Rudolfa. Zemřel 9. března 1895.

V novinovém inzerátu v Národních listech oznamujícím kandidáty pro volby konané 28. ledna 1871 není František Novotný uveden, byl však nepochybně zvolen, protože na schůzi zastupitelstva 4. června 1871 je uveden jako člen (byť podepsán v zastoupení zapisovatelem; stejně byli členy zastupitelstva další občané neuvedení v inzerátu). Znovu působil v zastupitelstvu od roku 1879. Schůze zastupitelstva 2. prosince 1882 se účastnil ještě jako řadový člen, schůzi v květnu 1883 již svolával jako starosta, zápis o jeho zvolení se nejspíše nedochoval. V dostupných zápisech převládá schvalování rozpočtů na příslušné roky a řešení chudinských záležitostí. Zdá se, že spory s velkostatkem vyvstalé za starosty Špačka se uklidnily. Novotný zastával funkci až do své smrti, i když mu 21. ledna 1895 byla udělena šestiměsíční dovolená pro těžkou nemoc.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Novotný

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003