Popis: image003

 

OBECNÍ SAMOSPRÁVA NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Volby -> Litovice 1897

 

 

OBECNÍ VOLBY V LITOVICÍCH

6. února 1897

 

Vyhláška o volbáchvoličský seznamplná mocprotokol o volbě zastupitelstvavyhláška o výsledku volebpozvánka na volbu představenstvaprotokol o volbě představenstvarozhodnutí místodržitelství proti námitkám k volběseznam zvolených členů zastupitelstva

 

 

 

Vyhláška.

 

Níže psaný úřad obecní uvádí tímto ve všeobecnou známost, že volba obecního zastupitelství spojené obce Litovice, Břve a Jeneček na dobu třech po sobě jdoucích let odbývati se bude dne 6. února 1897 o 10. hodině dopoledne, dotyčné seznamy jsou od dnešního dne vyložené a jest všem voličům volno do seznamů nahlédnouti a poznamenání svá učiniti.

 

Z úřadu spojené obce Litovice, Břve a Jeneček dne 9. ledna 1897.

Václ. Sobotka, starosta.

 

 

 

Seznam voličů

k volbě obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček na den 6. února 1897 položené.

 

Číslo běžné

Číslo domu

Voličové

Platí přímé daně

Poznámka

Jméno

Stav

Bydliště

Zl.

Kr.

 

I. sbor

1

 

Jeho Veličenstvo

 

 

 

 

 

2

1

Tomáš Stádník

rolník

Jeneček

233

59

 

3

8

Alžběta Koutná

rolník

Jeneček

166

55

 

4

11

František Horešovský

rolník

Jeneček

162

91

O

5

1 a 9

Ludmila Novotná

rolník

Břve

153

18

O

6

36

Marie Novotná

rolník

Litovice

124

93

 

7

6

Jindřich Trejbal

rolník

Praskolesy

112

12

 

8

15

Antonín Burgr

rolník

Litovice

108

26

O

9

4

František Linek

rolník

Litovice

107

24

 

10

13

Josef Evan

rolník

Jeneček

96

91

O

11

40

Jan Špaček

rolník

Litovice

96

37

 

12

7

Josef Horešovský

c. k. hospodář. správce

Litovice

 

 

 

 

II. sbor

 

1

14

Antonín Zikán

rolník

Litovice

86

94

 

2

41

Václav Sobotka

rolník

Litovice

55

O

3

26, 45, 46, 47, 48

Pražsko-duxovská dráha

v Praze

41

84

 

4

1

Kolegiální kapitola

 

Vyšehrad

35

36

 

5

5

František Ptáček

rolník

Břve

31

44

O

6

3 a 17

Eduard Košerák

obchodník

Litovice

27

07

 

7

65

Josef Šafránek

rolník

Vel. Jenč

25

29

 

8

5

Josef Vorlíček

živnostník

Litovice

22

59

O

9

 

Klášter Strahov

 

Praha

16

29

 

10

14

Josef Stříbrný

živnostník

Jeneček

12

51

O

11

18

Obec Litovice, Břve a Jeneček

 

20

56

 

12

11

Karel Souček

živnostník

Litovice

15

98

 

13

12 a 13

Antonín Herda

rolník

Litovice

15

50

 

14

34

Josef Horák

živnostník

Litovice

14

11

 

15

35

Antonín Kubr

živnostník

Litovice

10

20

O

16

 

C. k. priv. Buštěhradská dráha

v Praze

9

64

 

17

2

Antonín Šimáček

rolník

Břve

9

20

O

18

23

Karolína Košerák

živnost

Jeneček

9

02

 

19

12

Josef Černý

rolník

V. Jenč

7

58

 

20

 

František Fingrhut

rolník

Chýň

7

19

 

21

38

Matěj Zpěváček

rolník

Litovice

6

95

 

22

32

Josef Koutný

živnostník

Litovice

6

95

 

 

III. sbor

 

 

 

1

47

Jan Hašek

domkář

V. Jenč

6

89

 

2

65

Václav Náprstek

domkář

V. Jenč

6

63

 

3

 

Jan Herman

rolník

Třebichovice

6

29

 

4

13

Antonín Panenka

živnostník

Břve

5

70

 

5

8

Jan Holas

domkář

Břve

5

58

 

6

21

Josef Šafr

živnostník

Břve

5

45

 

7

50

Josef Novák

živnostník

Litovice

5

07

 

8

28

Jan Hyml

živnostník

Břve

5

27

O

9

32

Jan Řečinský

živnostník

Břve

5

27

 

10

28

Josef Mercl

domkář

Litovice

4

22

O

11

27

Marie Jelínek

domkář

Litovice

2

70

 

12

35

Marie Hochová

domkář

Litovice

2

15

 

13

42

Václav Vlček

domkář

Litovice

2

10

 

14

23

Josef Fišer

domkář

Litovice

2

21

 

15

21

Václav Koprník

domkář

Litovice

2

12

 

16

26

Jan Král

domkář

Litovice

1

99

 

17

31

Bohumil Hrdlička

domkář

Litovice

2

08

 

18

29

Antonín Kopitko

domkář

Litovice

2

06

 

19

30

Jakub Kozák

domkář

Litovice

2

02

 

20

25

Josef Krejčík

domkář

Litovice

1

88

 

21

1

Terezie Kotoučová

domkář

Litovice

2

10

 

22

20

Marie Jílek

domkář

Litovice

1

96

 

23

33

Jan Šmíd

domkář

Litovice

1

76

 

24

24

Anna Císařová

domkář

Litovice

1

70

 

25

44

František Kratochvíl

domkář

Litovice

1

79

 

26

49

Josef Fiala

domkář

Litovice

1

70

 

27

43

Jan Doksan

domkář

Litovice

1

70

 

28

2

David Klein

domkář

Litovice

1

70

 

29

16

Anna Šmídová

domkář

Litovice

1

70

 

30

19

Josef Helt

domkář

Litovice

1

99

 

31

22

Anna Kloubková

domkář

Litovice

 

 

 

32

6

Jan Král

domkář

Břve

1

82

 

33

7

Matěj Klatovský

domkář

Břve

1

78

 

34

14

Josef Hanzlík

domkář

Břve

1

92

 

35

10

Václav Kot

domkář

Břve

1

72

 

36

11

Václav Fiala

domkář

Břve

1

70

 

37

12

František Volf

domkář

Břve

1

77

 

38

31

Václav Novák

domkář

Břve

1

84

 

39

15

Josef Dusík

domkář

Břve

3

27

 

40

17

Matěj Mareš

domkář

Břve

2

22

 

41

18

Josef Rohla

domkář

Břve

1

96

O

42

20

Antonín Kafka

domkář

Břve

1

92

 

43

22

Štěpán Baloun

domkář

Břve

1

63

 

44

23

František Lorenc

domkář

Břve

1

93

 

45

24

Antonín Hytych

domkář

Břve

1

79

 

46

25

František Rydl

domkář

Břve

2

00

 

47

29

František Vorel

domkář

Břve

1

77

 

48

30

Jan Malík

domkář

Břve

1

70

 

49

33

František Zárybnický

domkář

Břve

3

44

 

50

34

Josef Holeček

domkář

Břve

2

03

 

51

2

František Naiman

domkář

Jeneček

1

78

O

52

3

Jan Fousek

domkář

Jeneček

1

73

 

53

4

František Hanzlík

domkář

Jeneček

1

70

 

54

5

Anna Mařík

domkář

Jeneček

1

76

 

55

5

Václav Zíma

domkář

Jeneček

1

49

 

56

9

Antonín Hanzlík

domkář

Jeneček

3

20

O

57

10

Josef Vízner

domkář

Jeneček

6

26

 

58

25

Antonín Nedvěd

domkář

Jeneček

2

38

 

59

27

Anna Koubková

domkář

Jeneček

1

50

 

60

29

Pavel Arnold

domkář

Jeneček

1

50

 

61

 

František Klatovský

 

Jenč

3

13

 

62

100

Josef Kozák

rolník

Hostivice

1

49

 

63

113

Václav Žebera

domkář

Hostivice

1

82

 

64

40

František Volf

domkář

Hostivice

1

03

 

65

102

Alois Dvořák

domkář

Hostivice

2

75

 

66

20

Antonín Kafka

domkář

Jeneček

1

83

 

67

 

Václav Ptáček

domkář

V. Jenč

6

41

 

68

97

Jan Kozák

domkář

V. Jenč

1

39

 

69

1

Jaromír Prchal

živnostník

Litovice

3

57

 

70

1

Anna Tučková

švadlena

Litovice

3

57

 

71

21

Majdalena Šafr

kramář

Břve

3

57

 

72

 

Antonín Tůma

obchod uhlím

Litovice

3

57

 

 

V. Sobotka, starosta

Fr. Ptáček

Ant. Burgr

Frant. Horešovský

 

 

 

Plnomocenství.

 

Já nížepsaná splnomocňuji tímto pana Františka Ptáčka, hostinského ze Břvů, aby mne při volbě obecního zastupitelstva dne 6. února 1897 u obecního úřadu v Litovicích odbývané úplně ve všem zastupoval.

 

Ve Břvech dne 5. února 1897.

Ludmila Novotná

majitelka hospodářství ve Břvech

 

 

 

Zápis,

který se stal o nové volbě obecního zastupitelstva spoj. obce Litovice, Břve a Jeneček dne 6ho února 1897.

 

Volbu řídila komise skládající se ze starosty a tří od něho přivzatých důvěrníků, a sice p. Horešovského, p. Ptáčka a p. Burgra.

Tato komise zjistila, než přikročeno bylo k volbě, že seznamy voličské byly v zákonné lhůtě řádně vyloženy a žádné námitky proti těmto učiněné nebyly a že ve třech voličských sborech jest dohromady 106 voličů, kteří mají voliti do obecního zastupitelstva 9 údů výborových a 6 náhradníků, z čehož připadá na každý sbor 3 údové výboru a 2 náhradníci. Dále zjištěno, že volba byla řádně po obci vyhlášena.

Když na to předsedající komise voličům shromážděným na mysl uvedl § 10–12 obecního volebního řádu, jaké vlastnosti má míti ten, kdo má volen býti, když dále vysvětlil jim, jak se má hlasovat a jak se mají hlasy spočítati, a vyzval je, by hlasovali dle svého přesvědčení bez všelikých zištných ohledů vedlejších a tak, jak se jim vedle jejich nejlepšího vědomí a svědomí obecnímu dobru vidí býti nejprospěšnější, přikročilo se k volbě dle seznamů voličských ve IIItím voličském sboru.

Zapsaných voličů počtem 72 dostavilo se 6 voličů a zvoleni následující páni:

za údy výboru:

Josef Evan 4 hlasy

František Linek 4 hlasy

Josef Stříbrný 4 hlasy

za náhradníky:

Antonín Hanzlík 4 hlasy

František Najman 4 hlasy

 

Na to přikročeno k volbě IIho sboru. Dostavilo se ze 22 oprávněných voličů 6 a zvoleni:

za údy výboru:

Václav Sobotka 4 hlasy

Josef Vorlíček 4 hlasy

Ostatní neobdrželi nadpoloviční většiny, tudíž bylo přikročeno k užší volbě u výborových mezi p. Šimáčkem, p. Burgr, Horešovským a p. Ptáčkem a volba náhradníků a zvoleni následující:

za údy výboru:

Antonín Šimáček 5 hlasy

náhradníci:

Antonín Zykán 5 hlasy

Antonín Kubr 3 hlasy

 

Dále přikročeno k volbě 1ho sboru, dostavilo se ze 12ti oprávněných voličů 3 a paní Ludmila Novotná volila plnomocenstvím a zvoleni následující páni:

za údy výboru:

František Horešovský 4 hlasy

Antonín Burgr 4 hlasy

František Ptáček 3 hlasy

za náhradníky:

Jan Špaček 3 hlasy

Antonín Herda 3 hlasy

 

Tím volba skončena a od členů komise podepsaná.

Václav Sobotka, starosta

Fr. Ptáček

Ant. Burgr

Frant. Horešovský

 

 

 

Vyhláška.

 

Dle § 31 o. v. ř. prohlašuje se, že při nové volbě odbývané dne 6ho února 1897 zvoleni byli do obecního zastupitelstva spoj. obcí Litovice, Břve a Jeneček pro období 1897–1900 následující:

 

v III. voličském sboru

jakožto výborové:

Josef Evan rolník v Jenečku 4 hlasy

František Linek rolník v Litovicích 4 hlasy

Josef Stříbrný hostinský v Jenečku 4 hlasy

jakožto náhradníci:

Antonín Hanzlík domkář v Jenečku 4 hlasy

František Najman obuvník v Jenečku 4 hlasy

 

v II. voličském sboru

jakožto výborové:

Václav Sobotka rolník v Litovicích 4 hlasy

Josef Vorlíček hostinský v Litovicích 4 hlasy

Antonín Šimáček rolník na Břvech 5 hlasy

jakožto náhradníci:

Antonín Zykán rolník v Litovicích 5 hlasy

Antonín Kubr obchodník v Litovicích 3 hlasy

 

v I. voličském sboru

jakožto výborové:

František Horešovský rolník v Jenečku 4 hlasy

Antonín Burgr rolník v Litovicích 4 hlasy

František Ptáček hostinský na Břvech 3 hlasy

jakožto náhradníci:

Jan Špaček rolník v Litovicích 3 hlasy

Antonín Herda rolník v Litovicích 3 hlasy

 

Námitky proti volbě této buďtež podány v osmi dnech, a sice od 7ho února 1897 do 14ho února 1897.

 

Obecní úřad Litovice dne 6ho února 1897.

Starosta: V. Sobotka

Vyvěšeno: 6ho února 97.

Sejmuto: 14ho února 97.

 

 

 

Pánům členům obecního zastupitelstva spoj. obcí Litovice, Břve a Jeneček.

 

Oznamuji, že volba obecního starosty a 3 pánů radních konati se bude dne 15ho února 1897 přesně o 10 hodině dopoledne.

Že každý nově volený člen obecního zastupitelstva o tomto uvědoměn byl, buď potvrzeno vlastnoručním podpisem.

Nepřišel-li by některý úd výboru aneb odešel-li by dříve, než jest po volbě, neomluviv se dostatečnými důvody, proč nepřišel nebo dříve odešel, upadne v pokutu peněžitou, kterou může výbor až na 20 zl. vyměřiti.

 

Obecní úřad spoj. obcí Litovice, Břve a Jeneček dne 8ho února 1897.

Starosta: V. Sobotka

 

 

 

Zápis,

který se stal o volbě obecního představenstva dne 15ho února 1897 v místnosti obecního úřadu v Litovicích.

 

Dle oběžníku ze dne 8ho února 1897 byli veškeří pánu členové nově zvolení k volbě pozvaní a bylo v oběžníku tomto poukázáno na § 33 volebního řádu.

Ke schůzi této dostavili se všichni páni členové nově zvoleného obecního zastupitelstva.

Po předčtení „O volení představenstva obecního“ přikročeno k volbě starosty.

Odevzdáno 10 hlasovacích lístků a jeden byl prázdný. Nadpoloviční většina obnáší 6 hlasů.

Obdrželi pan Václav Sobotka 5 hlasů, pan František Linek 4 hlasy, jeden lístek byl prázdný.

Přikročeno tudíž podruhé k hlasování.

Odevzdáno 10 hlasovacích lístků, nadpoloviční většina 6 hlasů a obdrželi následující páni hlasů: p. Václav Sobotka obdržel 7 hlasů, p. František Linek obdržel 3 hlasy a zvolen tudíž starostou obce p. Václav Sobotka.

 

Přikročeno k volbě 1. radního. Odevzdáno 10 hlasovacích lístků, nadpoloviční většina obnáší 6. Obdrželi následující páni hlasů: pan Antonín Burgr 5 hlasů, pan František Linek 3 hlasy, pan Josef Vorlíček 2 hlasy, zvolen tudíž p. Ant. Burgr.

 

Přikročeno k volbě II. radního. Odevzdáno 10 hlasovacích lístků, nadpoloviční většina obnáší 6 hlasů, obdrželi následující páni hlasů: p. Antonín Šimáček 6 hlasů, p. Frant. Ptáček 4 hlasy, zvolen tudíž p. Antonín Šimáček.

 

Přikročeno k volbě III. radního, odevzdáno 10 lístků hlas., nadpoloviční většina 6 hlasů. Obdrželi následující páni hlasů: p. František Horešovský 6 hlasů, p. Josef Evan 4 hlasy, zvolen tudíž p. František Horešovský.

 

Tím volba skončena a protokol podepsán.

Václ. Sobotka, starosta

Ant. Burgr, předseda komise

J. Horešovský

Fr. Ptáček

Frant. Horešovský

Josef Vorlíček

František Linek

Josef Stříbrný

Josef Evan

 

 

 

Čís. 18.742 ai 1897.

Panu obecnímu starostovi v Litovicích.

 

Vysoké c. k. místodržitelství zamítlo námitky Jana Krále de praes. 9. února 1897, pak námitky A. Hytycha de praes. 19. února 1897 a námitky Antonína Zikana de praes. 11. února 1897 proti tomu, jak se předsešlo při volbě obecního výboru dne 6. února 1897 pro obec Litovickou konané, jako nepodstatné, poněvadž námitky Jana Krále proti seznamům voličským směřují a tudíž dle § 18 ř. v. obé do reklamačního řízení náleží a poněvadž námitky A. Hytycha, jakož i námitky Antonína Zikána podány nebyly, jak to § 32 ř. v. ob. nařizuje, v osmidenní lhůtě po skončené volbě starostovi.

Rozhodnutí toto jest konečné.

O tom Vám v základě výnosu veleslavného c. k. místodržitelství ze dne 10. května 1897 čís. 70.212 s tím vybídnutím vědomost dávám, byste stěžovatele o tom vyrozuměl a dále vše zařídil, což jest ku předsevzetí volby představenstva obecního potřebí.

Volební spisy se vrací.

 

Z c. k. okresního hejtmanství na Kladně dne 24. 5. 1897.

C. k. okresní hejtman: Dr. Paraubek

 

 

 

Seznam zvolených členů zastupitelstva

 

Starosta:

Václav Sobotka

 

Obecní radní:

Antonín Burgr

Štěpán Šimáček

František Horešovský

 

Ostatní členové zastupitelstva:

Josef Evan

František Linek

František Ptáček

Josef Stříbrný

Josef Vorlíček

 

Náhradníci:

Antonín Hanzlík

Antonín Herda

Antonín Kubr

František Najman

Jan Špaček

Antonín Zikán

 

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Volby -> Litovice 1897

 

Popis: image003