Popis: image003

 

OBECNÍ SAMOSPRÁVA NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Volby -> Litovice 1888

 

 

OBECNÍ VOLBY V LITOVICÍCH

26. prosince 1888

 

Vyhláška o volbáchvoličský seznamprotokol o volbě zastupitelstvapozvánka na volbu představenstvaprotokol o volbě představenstvakorespondence s okresním hejtmanstvím k navazujícím celostátním volbámseznam zvolených členů zastupitelstva

 

 

 

Vyhláška.

 

Nížepsaný úřad obecní uvádí tímto ve všeobecnou známost, že volba obecního zastupitelství spojené obce Litovice, Břve a Malá Jenč odbývati se bude dne 26. prosince 1888 v 10 hodin dopoledne, dotyčné seznamy jsou od dnešního dne vyložené a jest všem pánům volitelům volno do seznamů těchto nahlédnouti a své poznamenání učiniti.

 

Z úřadu obce Litovice dne 4. prosince 1888.

František Novotný, starosta

 

 

 

Seznam voličů

k volbě obecního zastupitelstva spojené obce Litovice, Břve a Malá Jenč
na den 26. prosince 1888 položené.

 

Číslo běžné

Číslo domu

Jméno

Stav

Bydliště

Platí přímé daně

Poznámka

Zl.

Kr.

 

I. sbor

1

7

Jeho Veličenství

 

 

 

 

 

2

1

Tomáš Stádník

rolník

Jeneček

 

 

+

3

8

Alžběta Koutný

rolník

Jeneček

 

 

+

4

1+9

Ludmila Novotný

rolník

Břve

 

 

 

5

11

František Horešovský

rolník

Jeneček

 

 

+

6

36

František Novotný

rolník

Litovice

 

 

 

7

6

Jindřich Trejbal

rolník

v Praskolesích

 

 

8

13

Antonín Herda

rolník

Litovice

 

 

 

9

15

Antonín Burgr

rolník

Litovice

 

 

+

10

40

Jan Špaček

rolník

Litovice

 

 

+

11

13

Josef Evan

rolník

Malá Jenč

 

 

 

 

II. sbor

1

4

Marie Linek

rolník

Litovice

 

 

 

2

14

Antonín Zikán

rolník

Litovice

 

 

 

3

48

Pražsko-duxovská dráha

v Praze

 

 

 

4

2

Dědicové Šimáčka

rolníci

Břve

 

 

 

5

41

Václav Sobotka

rolník

Litovice

 

 

 

6

 

Kolegiální kapitola

 

Vyšehrad

 

 

 

7

12

Josef Zelenka

rolník

Litovice

 

 

† zemřel

8

5

František Ptáček

rolník

Břve

 

 

 

9

17

Adolf Košerák

obchodník

Litovice

 

 

 

10

18

Obec Litovice, Břve a Malá Jenč

 

 

 

 

11

65

Josef Šafránek

obchodník

Jenč

 

 

 

12

34

Josef Horák

živnostník

Litovice

 

 

 

13

5

Josef Vorlíček

živnostník

Litovice

 

 

 

14

38

Matěj Zpěváček

rolník

Litovice

 

 

 

15

 

Cís. kr. priv. Buštěhradská dráha

v Praze

 

 

 

16

12

Josef Černý

rolník

Jenč

 

 

 

17

24

Josef Šebek

živnostník

Jeneček

 

 

 

18

11

Karel Souček

živnostník

Litovice

 

 

 

19

34

Antonín Kubr

živnostník

Litovice

 

 

 

20

17

Eduard Košerák

živnostník

Litovice

 

 

 

21

34

Antonín Kubr

kramář

Litovice

 

 

 

22

7

Václav Dítě

c. k. hosp. správce

Litovice

 

 

 

 

III. sbor

1

15

Josef Hašek

domkář

Jenč

 

 

bydlí v Jenči

2

 

Václav Náprstek

domkář

Jenč

 

 

bydlí v Jenči

3

21

Josef Šafr

živnostník

Břve

9

20

 

4

50

František Novák

živnostník

Litovice

8

90

 

5

23

Josef Melíšek

kovář

Jeneček

 

 

vzdal se řemesla

6

2

František Neuman

obuvník

Jeneček

9

3

 

7

20

Jan Jílek

živnostník

Litovice

9

34

+ +

8

 

Jan Řešínský *

obuvník

Břve

8

91

+ +

9

 

František Klatovský

domkář

Jenč

 

 

bydlí v Jenči

10

100

Kozák

rolník

Hostivice

 

 

bydlí v Hostivici

11

27

Františka Bouček

živnostník

Litovice

6

3

 

12

1

Terezie Kotouč

domkář

Litovice

3

55

 

13

2

David Klein

domkář

Litovice

2

87

 

14

3

Jan Velíšek

domkář

Slivenec

 

 

bydlí v Slivenci

15

16

Anna Šmíd

domkář

Litovice

2

87

 

16

19

Josef Helt

domkář

Litovice

3

36

 

17

21

Václav Henych

domkář

Litovice

3

58

 

18

22

Václav Kloubek

domkář

Hostouň

 

 

bydlí v Hostouni

19

23

Norbert Houška

domkář

Litovice

3

73

 

20

24

Václav Císař

domkář

Litovice

2

87

 

21

25

Josef Krejčík

domkář

Litovice

3

17

 

22

26

Majdalena Král

domkář

Litovice

 

 

vdova

23

27

Václav Bouček

domkář

Litovice

4

57

+ +

24

28

Josef Mölzer

domkář

Litovice

 

 

+ +

25

29

Antonín Kopejtko

domkář

Litovice

 

 

+ +

26

30

Jakub Kozák

domkář

Litovice

 

 

 

27

31

Bohumil Hrdlička

domkář

Litovice

 

 

 

28

33

Jan Šmíd

domkář

Litovice

 

 

 

29

35

Marie Hoch

domkář

Litovice

 

 

 

30

42

Václav Vlček

domkář

Litovice

 

 

 

31

43

Jan Doksan

domkář

Litovice

 

 

+ +

32

44

Josef Kačaba

domkář

Litovice

 

 

 

33

49

Václav Kalivoda

domkář

Litovice

 

 

 

34

6

Jan Král

domkář

Břve

 

 

+ +

35

8

Jan Holas

domkář

Břve

 

 

+ +

36

10

Václav Kot

domkář

Břve

 

 

 

37

11

Josef Svoboda

domkář

Břve

 

 

 

38

12

František Volf

domkář

Břve

 

 

 

39

13

František Panenka

domkář

Břve

 

 

+ +

40

14

Josef Hanzlík

domkář

Břve

 

 

 

41

15

Josef Dusík

domkář

Břve

 

 

+ +

42

17

Matěj Mareš

domkář

Břve

 

 

+ +

43

18

Josef Rohla

domkář

Břve

 

 

+ +

44

20

 

 

 

 

 

 

45

23

František Rolenc

domkář

Břve

 

 

 

46

24

František Hytich

domkář

Břve

 

 

+ +

47

25

 

 

 

 

 

 

48

26

František Kácl

domkář

Břve

 

 

 

49

28

František Vorel

domkář

Třebonice

 

 

 

50

29

František Vorel

domkář

Břve

 

 

+ +

51

30

Jan Malík

domkář

Břve

 

 

 

52

31

Jan Foubík

domkář

Břve

 

 

 

53

33

František Zárybnický

domkář

Břve

 

 

+ +

54

3

Tomáš Jelínek

domkář

Malá Jenč

 

 

 

55

4

Václav Hanzlík

domkář

Malá Jenč

 

 

 

56

5

Antonín Mařík

domkář

Malá Jenč

 

 

 

57

9

Ludmila Šafařík

domkář

Malá Jenč

 

 

 

58

27

Jan Jelínek

domkář

Malá Jenč

 

 

 

59

28

Antonín Nedvěd

domkář

Malá Jenč

 

 

 

60

29

Pavel Arnold

domkář

Malá Jenč

 

 

 

61

 

František Klatovský

domkář

Velká Jenč

 

 

 

 

Poznámka od 20. řádku třetího voličského sboru:

Z voličů těch neplatí žádný 5 zl. daně, počítaje v to i přirážku státní.

 

V Litovicích dne 26. prosince 1888.

František Novotný, starosta

* Správně Řečinský

 

 

 

Protokol

sepsaný u obecního úřadu v Litovicích dne 26. prosince 1888.

 

Předmět

Jest volba obecního zastupitelství spojené obce Litovice, Břve a Malá Jenč.

 

Volické seznamy byly čtyry neděle před volbou v obci vyloženy a nebylo proti seznamům těm v zákonité lhůtě žádných námitek učiněno.

Volba byla dle přiložené vyhlášky řádně a po dobu zákonitou vyhlášena.

Volební komise byla sestavena dle § 20 volebního řádu.

Nežli počalo se s hlasováním, poučil předsedící komise voliče ve smyslu čl. 22 volebního řádu a pak přikročilo se k volbě.

Výbor sestává na základě § 14 obecního zřízení z 9 údů a 6 náhradníků a připadá na každý z třech sborů tři členové obecního výboru a dva náhradníci.

Nejprve volil sbor třetí. Při volbě té zúčastnilo se s 61 voličů pouze 15 údů a zvoleni byli aklamací pan Antonín Herda rolník z Litovic, pan Jan Jílek živnostník a domkář z Litovic a pan Josef Šafr živnostník a domkář z Břve, za náhradníky pan Jan Král domkář z Břve a pan Jan Řešinský živnostník a domkář z Břve.

Po této volbě přikročeno k volbě obecního výboru ve sboru druhém. Ze sboru tohoto dostavilo se z 22 oprávněných voličů 6 a zvoleni byli do zastupitelstva obecního taktéž aklamací pánové Josef Zelenka rolník z Litovic, pan František Ptáček živnostník z Břve a pan Václav Sobotka rolník z Litovic, za náhradníky pan Antonín Zikán rolník z Litovic a pan Josef Evan rolník z Jenečka.

Konečně přikročeno k volbě prvního sboru a dostavilo se z 11 oprávněných voličů 5 volitelů obecního výboru a byli taktéž aklamací zvoleni pan František Horešovský rolník z Jenečka, pan František Novotný rolník, pan Antonín Burgr taktéž rolník, oba z Litovic, za náhradníky pan Jan Špaček rolník a pan Josef Horák živnostník, taktéž oba z Litovic.

Na to protokol skončen a od přítomných pánů podepsán.

Sig. ut supra.

František Novotný, starosta

Antonín Burgr

Václav Dítě, předseda volební komise

Josef Zelenka

Jan Jílek

Frant. Horešovský

František Ptáček

[nečitelný podpis]

Ant. Herda

Václav Sobotka

 

 

 

Ctěné zastupitelství spojené obce Litovice, Břve a Malá Jenč

 

Za příčinou došlé doby úřadování obecního starosty a pánů radních a na základě nově zvoleného obecního zastupitelství zdejší obce ustanovuje se volba starosty a třech pánů radních na den 7. ledna 1889 ve 2 hodiny odpoledne.

 

Z úřadu obce Litovice dne 28. prosince 1888.

František Novotný

 

 

 

Protokol

sepsaný dne 7. ledna 1889.

 

Předmět

jest volba obecního starosty a 3 p. obecních radních.

 

Dle přiložené obsílky byli p. členové obecního výboru k volbě této řádně obesláni.

Zákon o volení obecního starosty uveden každému v paměť a přikročeno k volbě obecního starosty a zvolen byl aklamačně a jednohlasně pan František Novotný rolník z Litovic.

Po této volbě přikročeno k volbě obecního radního v Litovicích a zvolen byl aklamací pan Antonín Burgr rolník z Litovic.

Za obecního radního v Břve zvolen pan František Ptáček taktéž aklamací a pro Malou Jenč pan František Horešovský rolník z Malé Jenče, také aklamací, pánové tito volbu přijali a byl na to protokol skončen a od přítomných pánů podepsán.

Sig. ut supra.

František Novotný

Václav Dítě

František Horešovský

Antonín Herda

Václav Sobotka

František Ptáček

Josef Zelenka

Josef Šafr

Jan Jílek

Antonín Burgr

 

 

 

Korespondence k navazujícím celostátním volbám

 

Čís. 111.

Slavné cís. kr. okr. hejtmanství na Smíchově.

 

Vyřizujíce nařízení Slavného cís. kr. okresního hejtmanství ze dne 1. května 1889 Nro. 132 zasílám přiloženě zdělaný seznam voličů k volbě volitelů, pak seznam volický z poslední volby obecní a prosím, by seznam posléz jemnování nám času svého laskavě vrácen byl.

 

Z Úřadu obce Litovice dne 8. května 1899.

František Novotný, starosta

 

- - -

26957.

Vrací se panu obecnímu starostovi v Litovicích

 

s vybídnutím, aby udal u voličů třetího sboru v přiloženém seznamu voličském obnos daní a vysvětlil, proč z třetího sboru nepojal do seznamu občanů oprávněných k volbě volitelů ony občany, kteří aspoň 5 zl. přímých daní platí. a aby udal, kteří z voličů těch dosud tam bydlí a právo voliti mají.

Spis budiž obratem pošty sem vrácen.

 

Na Smíchově, dne 9. května 1889.

C. k. okresní hejtman:

[podpis nečitelný]

 

- - -

Čís. 115.

Slavné cís. kr. okr. hejtmanství na Smíchově.

 

Daň předepsána u poplatníků v sboru III. jest v seznamu volickém poznamenána a dle toho bydlejí v místě a jsou k volbě způsobilí:

1. Josef Šafr kolář z Břve.

2. František Novák kovář z Litovic.

3. František Neuman obuvník z Jenečka.

4. Jan Jílek krejčí z Litovic.

5. Jan Řešinský obuvník z Břve.

 

Z Úřadu obce Litovice dne 12. května 1899.

František Novotný, starosta

 

 

 

Seznam zvolených členů zastupitelstva

 

Starosta:

František Novotný

 

Obecní radní:

Antonín Burgr pro Litovice

František Ptáček pro Břve

František Horešovský pro Jeneček

 

Ostatní členové zastupitelstva:

Antonín Herda

Jan Jílek

Václav Sobotka

Josef Šafr

Josef Zelenka

 

Náhradníci:

Josef Evan

Josef Horák

Jan Král

Jan Řečinský

Jan Špaček

Antonín Zikán

 

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Volby -> Litovice 1888

 

Popis: image003