Popis: image003

 

OBECNÍ SAMOSPRÁVA NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Volby -> Litovice 1885

 

 

OBECNÍ VOLBY V LITOVICÍCH

19. prosince 1885

 

Vyhláška o volbáchvoličský seznamprotokol o volbě zastupitelstvaprotokol o volbě představenstvapotvrzení volby okresním hejtmanstvímseznam zvolených členů zastupitelstva

 

 

 

Pánům sousedům, obchodníkům, živnostníkům a domkářům v Litovicích, v Břve a v Malé Jenči

 

Uvádím v všeobecnou známost, že volba obecního zastupitelství spojené obce Litovice, Břve a Malá Jenč odbývati se bude dne 19. prosince 1885 v 9 hodin ráno a že dotyčné seznamy volické u nížepsaného úřadu vyhotovené a vyložené jsou a že každému volno do nich nahlédnouti a poznamenání učiniti možno jest.

 

Úřad obce Litovic dne 20. listopadu 1885.

František Novotný, starosta

 

 

 

Seznam voličů

k volbě obecního zastupitelstva od spojené obce Litovice, Břve a Malá Jenč
na den 19. prosince 1885 položené.

 

Číslo běžné

Číslo domu

Jméno

Stav

Bydliště

Platí přímé daně

Poznámka

Zl.

Kr.

 

I. sbor

1

Jeho Veličenstvo

 

 

 

 

 

2

1

Tomáš Stádník

rolník

Malá Jenč

 

 

 

3

8

Alžběta Koutný

rolník

Malá Jenč

 

 

 

4

1

Ludmila Novotný

rolník

Břve

 

 

 

5

11

František Horešovský

rolník

Malá Jenč

 

 

 

6

36

František Novotný

rolník

Litovice

 

 

 

7

6

Jindřich Trejbal

rolník

v Praskolesích

 

 

8

13

Antonín Herda

rolník

Litovice

 

 

 

9

15

Antonín Burgr

rolník

Litovice

 

 

 

10

40

Jan Špaček

rolník

Litovice

 

 

 

11

13

Josef Evan

rolník

Malá Jenč

 

 

 

 

II. sbor

1

4

Marie Linek

rolník

Litovice

 

 

 

2

14

Antonín Zikán

rolník

Litovice

 

 

 

3

48

Pražsko-Duchcovská dráha

v Praze

 

 

 

4

2

Štěpán Šimáček

rolník

Břve

 

 

 

5

41

Václav Sobotka

rolník

Litovice

 

 

 

6

 

Kollegiální kapitula

 

Vyšehrad

 

 

 

7

12

Josef Zelenka

rolník

Litovice

 

 

 

8

5

František Ptáček

rolník

Břve

 

 

 

9

17

Adolf Košerák

obchodník

Litovice

 

 

 

10

 

Obec Litovice, Břve a Malá Jenč

 

 

 

 

11

65

Josef Šafránek

obchodník

Velká Jenč

 

 

 

12

34

Josef Horák

živnostník

Litovice

 

 

 

13

5

Josef Vorlíček

živnostník

Litovice

 

 

 

14

38

Matěj Zpěváček

živnostník

Litovice

 

 

 

15

 

Buštěhradská dráha

 

v Praze

 

 

 

16

12

Josef Černý

rolník

Jenč

 

 

 

17

24

Josef Šebek

živnostník

Malá Jenč

 

 

 

18

11

Karel Souček

živnostník

Litovice

 

 

 

19

34

Antonín Kubr

kramář

Litovice

 

 

 

 

III. sbor

1

15

Josef Hašek

domkář

z Velké Jenče

 

 

 

2

 

Václav Náprstek

domkář

z Velké Jenče

 

 

 

3

21

Josef Šafr

domkář

Břve

 

 

 

4

50

František Novák

kovář

Litovice

 

 

 

5

23

Josef Melíšek

kovář

v Malé Jenči

 

 

 

6

12

Jakub Mls

obuvník

v Malé Jenči

 

 

 

7

2

František Neuman

obuvník

v Malé Jenči

 

 

 

8

20

Jan Jílek

živnostník

Litovice

 

 

dostavil se

9

 

Jan Řešinský *

obuvník

Břve

 

 

 

10

32

Josef Koutný

živnostník

Litovice

 

 

 

11

27

František Bouček

živnostník

Litovice

 

 

 

12

17

František Vorel

živnostník

Břve

 

 

 

13

1

Terezie Kotouč

domkář

Litovice

 

 

 

14

2

David Klein

domkář

Litovice

 

 

 

15

3

Velíšek

domkář

Slivenec

 

 

 

16

16

Anna Šmíd

domkář

Litovice

 

 

 

17

19

Josef Helt

domkář

Litovice

 

 

 

18

21

Václav Henych

domkář

Litovice

 

 

 

19

22

Václav Kloubek

domkář

Litovice

 

 

 

20

23

Norbert Houška

domkář

Litovice

 

 

 

21

24

Václav Císař

domkář

Litovice

 

 

 

22

25

Josef Krejčík

domkář

Litovice

 

 

 

23

26

Josef Král

domkář

Litovice

 

 

 

24

27

Václav Bouček

domkář

Litovice

 

 

 

25

28

Josef Melcer

domkář

Litovice

 

 

 

26

29

Jan Kopejtko

domkář

Litovice

 

 

 

27

30

Jakub Kozák

domkář

Litovice

 

 

 

28

31

Bohumil Hrdlička

domkář

Litovice

 

 

 

29

33

Jan Šmíd

domkář

Litovice

 

 

 

30

35

Terezie Hoch

domkář

Litovice

 

 

 

31

42

Václav Vlček

domkář

Litovice

 

 

dostavil se

32

43

Jan Dogsan

domkář

Litovice

 

 

 

33

44

Josef Kačaba

domkář

Litovice

 

 

 

34

49

Václav Kalivoda

domkář

Litovice

 

 

 

35

6

Jan Král

domkář

Břve

 

 

 

36

8

Jan Holas

domkář

Břve

 

 

 

37

10

Václav Kot

domkář

Břve

 

 

 

38

11

Josef Svoboda

domkář

Břve

 

 

 

39

12

František Volf

domkář

Břve

 

 

 

40

13

František Panenka

domkář

Břve

 

 

 

41

14

Josef Hanzlík

domkář

Břve

 

 

 

42

15

Josef Dusík

domkář

Břve

 

 

 

43

17

Matěj Mareš

domkář

Břve

 

 

 

44

18

Josef Rohla

domkář

Břve

 

 

 

45

20

Václav Chalupa

domkář

Břve

 

 

 

46

23

František Šafránek

domkář

Břve

 

 

 

47

24

Marie Hytych

domkář

Břve

 

 

 

48

25

Josef Volf

domkář

Břve

 

 

 

49

26

František Kácl

domkář

Břve

 

 

 

50

28

František Vorel

domkář

Břve

 

 

 

51

29

Josef Vlček

domkář

Břve

 

 

 

52

30

Jan Malík

domkář

Břve

 

 

 

53

31

Jan Foubík

domkář

Břve

 

 

 

54

33

František Zárybnický

domkář

Břve

 

 

 

55

3

Josef Jelínek

domkář

Malá Jenč

 

 

 

56

4

Václav Hanzlík

domkář

Malá Jenč

 

 

 

57

5

Antonín Mařík

domkář

Malá Jenč

 

 

 

58

9

Ludmila Šafařík

domkář

Malá Jenč

 

 

 

59

27

Jan Jelínek

domkář

Malá Jenč

 

 

 

60

28

Antonín Nedvěd

domkář

Malá Jenč

 

 

 

61

29

Pavel Arnold

domkář

Malá Jenč

 

 

 

62

 

František Klatovský

domkář

Velká Jenč

 

 

 

63

100

Kozák

rolník

Hostivice

 

 

 

 

V Litovicích dne 19. listopadu 1885.

František Novotný, starosta

Herrscher, předsední komisař

Štěpán Šimáček

Antonín Burgr

* Správně Řečinský

 

 

 

Protokol

sepsaný v Litovicích dne 19. prosince 1885.

 

Předmět:

Jest volba obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Malá Jenč.

 

Voličské seznamy byly čtyry neděle před volbou v obci vyloženy a nebylo proti seznamům těm v zákonité lhůtě žádných námitek učiněno.

Volba byla dle přiložené vyhlášky řádně a po zákonitou dobu vyhlášena.

Volební komise byla sestavena dle § 20 volebního řádu.

Nežli počalo se s hlasováním, poučil předsedící komise voliče ve smyslu čl. 22 volebního řádu a pak přikročilo se k volbě.

Výbor sestává na základě § 14 obecního zřízení z 9 údů a 6 náhradníků a připadá na každý z třech sborů tři členové obecního výboru a dva náhradníci.

Nejprve volil sbor třetí. Při volbě té zúčastnilo se s 63 voličů pouze 3 a zvolen byl do obecního zastupitelstva většinou hlasů Antonín Herda rolník z Litovic, Josef Zelenka rolník z Litovic, Antonín Burgr rolník z Litovic.

Za náhradníky: Adolf Košerák obchodník v Litovicích, Josef Horák živnostník v Litovicích. V třetím sboru zvolený náhradník Václav Sobotka byl zvolen v sboru druhém do zastupitelstva obecního, čímž jeho zvolení za náhradníka v třetím sboru odpadá.

Po této volbě přikročeno k volbě obecního výboru ve sboru druhém. Ze sboru tohoto dostavilo se z 19 oprávněných voličů 5 a zvoleni byli do zastupitelstva obecního Štěpán Šimáček, Václav Sobotka a František Horešovský, rolníci, první z Břve, druhý z Litovic a třetí z Malé Jenče, za náhradníky Jan Jílek živnostník a domkář z Litovic a Václav Vlček domkář z Litovic.

Konečně přikročeno k volbě v prvním sboru a zvoleni většinou hlasů do zastupitelstva obecního: František Novotný rolník z Litovic, František Ptáček rolník z Břve a Jan Špaček rolník z Litovic a za náhradníky Josef Evan rolník z Malé Jenče a Antonín Zikán rolník z Litovic.

Na to protokol skončen a od přítomných pánů podepsán.

Sigt. ut supra.

Herrscher, předsední komisař

František Novotný, t. č. starosta

Štěpán Šimáček

Antonín Burgr

Frant. Horešovský

Jan Jílek

František Ptáček

Václav Sobotka

Josef Zelenka

 

 

 

Protokol

sepsán dne 30. prosince 1885.

 

Předmět

jest volba obecního starosty a obecních p. radních.

 

Dle přiložené obsílky byli páni členové obecního výboru řádně k volbě obesláni.

Zákon o volení obecního starosty uveden každému v paměť a přikročeno k volbě obecního starosty a zvolen od všech přítomných členů obecního zastupitelstva: František Novotný, rolník z Litovic, 8 hlasy z 9 přítomných členů nově zvoleného zastupitelstva, 1 hlas připadl na p. Antonína Burgra, pro jmenování volbu tuto přijal.

Po této volbě přikročeno k volbě obecních radních a zvoleni aklamací pan Antonín Burgr pro Litovice, p. Štěpán Šimáček rolník z Břve pro Břve  a pan František Horešovský rolník v Malé Jenči pro Malou Jenč.

Na to protokol skončen a od všech přítomných podepsán.

Sig. ut supra.

František Novotný

Herrscher, zást. velkostatku

Štěpán Šimáček

Antonín Burgr

Antonín Herda

Václav Sobotka

Josef Zelenka

František Ptáček

Jan Špaček

 

 

 

Čís. 13.

Panu starostovi obce Litovické.

 

Ohlášení Vaše ze dne 31/12 1885 č. 280 stran vykonání volby nového představenstva v obci Litovické béřu k vědomosti a žádám, by pan obecní starosta s pány obecními staršími se sem v době úředních hodin k účeli složení předepsaného slibu dostavili. Obecní výbor bude o tom spraven a jemu ponecháno, skládání slibu se zúčastniti.

 

V Smíchově, dne 29. ledna 1886.

C. k. okresní hejtman:

[podpis nečitelný]

 

 

 

Seznam zvolených členů zastupitelstva

 

Starosta:

František Novotný

 

Obecní radní:

Antonín Burgr pro Litovice

Štěpán Šimáček pro Břve

František Horešovský pro Jeneček

 

Ostatní členové zastupitelstva:

Antonín Herda

František Ptáček

Václav Sobotka

Jan Špaček

Josef Zelenka

 

Náhradníci:

Josef Evan

Josef Horák

Jan Jílek

Adolf Košerák

Václav Vlček

Antonín Zikán

 

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Volby -> Litovice 1885

 

Popis: image003