Popis: image003

 

OBECNÍ SAMOSPRÁVA NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Volby -> Litovice 1876

 

 

OBECNÍ VOLBY V LITOVICÍCH

28. prosince 1876

 

Voličský seznamvyhláška o volbáchprotokol o volbě zastupitelstvapozvánka na volbu představenstvaprotokol o volbě představenstvaseznam zvolených členů zastupitelstva

 

 

 

Seznam voličů (§ 18),

kteří v prvním sboru do obecního výboru volí.

 

Číslo běžné

Číslo domu

Příjmení voličovo

Stav neb zaměstnání

Bydliště

Platí přímé daně

Poznámka

Zl.

Kr.

1

 

Jeho Veličenstvo

 

 

1 809

71

volil *

2

1

Stádník Tomáš

rolník

Malý Jenč

202

86

 

3

8

Tomková Alžběta

rolník

Malý Jenč

140

93

 

4

1

Novotný Josef

rolník

Břve

136

02 ½

volil

5

11

Horešovský František

rolník

Malý Jenč

135

19

volil

6

13

Koutný Josef

rolník

Malý Jenč

101

59 ½

 

7

6

Krompholz Anna

rolník

Malý Jenč

95

75

 

8

11

Hampeis Anna

rolník

Litovice

95

75

volila *

9

36

Novotný František

rolník

Litovice

92

20

 

10

13

Herda Antonín

rolník

Litovice

87

83

 

11

15

Burgr Antonín

rolník

Litovice

84

84 ½

volil

 

Z představenstva obce Litovic dne 19. listopadu 1876.

Ant. Burgr, starosta

 

* Za císaře volil na základě plné moci Hynek Herrscher, za Annu Hampejzovou Václav Vlček z Litovic (ženy nesměly volit).

 

Seznam voličů,

kteří v druhém sboru do obecního výboru volí.

 

Číslo běžné

Číslo domu

Příjmení voličovo

Stav neb zaměstnání

Bydliště

Platí přímé daně

Poznámka

Zl.

Kr.

1

4

Linek Marie

rolnice

Litovice

84

84

 

2

14

Zikán Antonín

rolník

Litovice

72

81

volil

3

40

Špaček Jan

rolník

Litovice

61

56

volil

4

48

Dráha Pražsko-Duchcovská

Praha

60

14

 

5

2

Šimáček Štěpán

rolník

Břve

58

33 ½

volil

6

41

Sobotková Kateřina

rolnice

Litovice

43

62

 

7

 

Vebra Antonína

dědicové

Praha

38

93

 

8

12

Zelenková Majdalena

rolnice

Litovice

32

41

 

9

5

Ptáček František

obchodník

Břve

24

16 ½

 

10

17

Košerák Adolf

obchodník

Litovice

21

53

volil

11

22

Nekvapil Josef

obchodník

Břve

13

28 ½

 

12

23

Obec Litovice – Břve a Malý Jenč

12

37

volil

13

11

Vlček Václav

soukromník

Litovice

12

volil

14

 

Šafránek Josef

obchodník

Jeneč

11

42 ½

 

15

34

Horák Josef

živnostník

Litovice

10

82 ½

volil

16

 

Kohlík Matěj

živnostník

Stodůlek

8

11

 

17

38

Vlček Václav

rolník

Hostouň

6

34

 

18

24

Buštěhradská dráha

 

Praha

5

64

 

19

 

Černý Josef

rolník

Velký Jenč

5

44 ½

 

20

14

Švancara Josef

živnostník

Malý Jenč

4

13

 

21

21

Šafr Josef

živnostník

Břve

3

29 ½

 

 

Z představenstva obce Litovic dne 19. listopadu 1876.

Ant. Burgr, starosta

 

Seznam voličů,

kteří v třetím sboru do obecního výboru volí.

 

Číslo běžné

Číslo domu

Příjmení voličovo

Stav neb zaměstnání

Bydliště

Platí přímé daně

Poznámka

Zl.

Kr.

1

10

Vízner Jakub

živnostník

Malý Jenč

3

12 ½

 

2

1

Slezáková Terezie

rolnice

Dobříč

3

11 ½

 

3

23

Melíšek Josef

živnostník

Malý Jenč

3

08

 

4

 

Rákos Antonín

rolník

Sobín

2

60

 

5

31

Kafka Matěj

domkář

Litovice

2

40

 

6

 

Chalupa František

živnostník

Dobrovíz

2

10

 

7

 

Vlček Antonín

živnostník

Břve

2

10

volil

8

 

Mls Jakub

živnostník

Malý Jenč

2

10

 

9

21

Zelenka Václav

živnostník

Litovice

2

10

 

10

13

Panenka František

domkář

Břve

2

02

 

11

9

Šafařík Ludmila

domkář

Malý Jenč

2

00 ½

 

12

14

Holeček František

domkář

Břve

1

97 ½

 

13

8

Holas Jan

domkář

Břve

1

78

 

14

17

Mareš Matěj

domkář

Břve

1

68 ½

 

15

28

Mercl František *

domkář

Litovice

1

60

 

16

27

Bouček Václav

domkář

Litovice

1

47

 

17

32

Koutný Josef

domkář

Litovice

1

43 ½

 

18

23

Houška Norbert

domkář

Litovice

1

39

volil

19

30

Kozák Jakub

domkář

Litovice

1

36

 

20

3

Mařík Dominik

domkář

Litovice

1

35

 

21

21

Henych Václav

domkář

Litovice

1

33 ½

 

22

18

Rohla Josef

domkář

Břve

1

33

 

23

29

Kopejtko Jan

domkář

Litovice

1

29 ½

 

24

 

Bartoš Josef

rolník

Hostivice

1

29

 

25

20

Kopřivová Anna

domkářka

Litovice

1

24 ½

 

26

23

Šafránek František

domkář

Bubeneč

1

24

 

27

25

Levák Josef

domkář

Břve

1

23

 

28

19

Held Josef

domkář

Litovice

1

21

 

29

24

Hytich František

domkář

Břve

1

20 ½

 

30

26

Král Jan

domkář

Litovice

1

20 ½

 

31

25

Krejčík Josef

domkář

Litovice

1

18

 

32

20

Chalupa František

domkář

Břve

1

16

 

33

6

Králová Alžběta

domkář

Břve

1

14

 

34

22

Kloubek Václav

domkář

Litovice

1

13 ½

 

35

15

Dusík Josef

domkář

Břve

1

13

 

36

2

Neumanová Marie

domkář

Malý Jenč

1

10

 

37

4

Hanzlík Josef

domkář

Malý Jenč

1

09 ½

 

38

16

Šmíd Antonín

domkář

Litovice

1

09

 

39

5

Mařík Václav

domkář

Malý Jenč

1

06 ½

 

40

11

Svoboda Josef

domkář

Břve

1

02 ½

 

41

 

Fara Hostivice

 

 

1

02

 

42

33

Šmíd Josef

domkář

Litovice

1

02

 

43

35

Hoch Josef

domkář

Litovice

1

01

 

44

2

Sobotka Václav

domkář

Litovice

1

00 ½

 

45

10

Kot Václav

domkář

Břve

 

99 ½

 

46

24

Císař Václav

domkář

Litovice

 

98

 

47

12

Volf František

domkář

Břve

 

97

 

48

26

Kácl František

domkář

Břve

 

96

 

49

43

Doxan Jan

domkář

Litovice

 

94

 

50

29

Vlček Josef

domkář

Břve

 

94

 

51

31

Foubík Jan

domkář

Břve

 

94

 

52

42

Vlček Václav

domkář

Litovice

 

93

volil

53

44

Kačaba Josef

domkář

Litovice

 

93

 

54

28

Drobný Josef

domkář

Břve

 

93

 

55

30

Malík Jan

domkář

Břve

 

93

 

 

Z představenstva obce Litovic dne 19. listopadu 1876.

Ant. Burgr, starosta

 

* Správně Melcr (Mölzer) František.

 

 

 

Vyhláška (§ 19)

 

Dává se tímto věděti všem voličům zdejší obce, zítřkem počínajíc, tedy dne 28. t. m. totiž ve čtvrtek, počne volba nového výboru pro zastupitelstvo zdejší obce.

Bude se voliti ve třech sborech, každý z nich má voliti tři výbory a dva náhradníky. Sejde se tedy v zdejší obecní úřadovně:

1. Sbor třetí, jenž dle § 21 volebního řádu nejprvé voliti bude, dne 28. t. m. v 10 ¼ hodině dopolední.

2. Sbor druhý dne 28. t. m. v 10 ¾ hodině dopolední.

3. Sbor první dne 28. t. m. v 11. hodině dopolední.

 

Obecní představenstvo v Litovicích dne 18. prosince 1876.

Ant. Burgr, starosta

 

 

 

Protokol

sepsaný v Litovicích dne 28. prosince 1876

 

Předmět:

Jest volba obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice – Břve a Malý Jenč.

 

Voličské seznamy byly čtyři neděle před volbou v obci vyloženy a nebylo proti seznamům těm v zákonité lhůtě žádných námitek učiněno.

Volba byla dle přiložené vyhlášky řádně a po zákonitou dobu vyhlášena.

Volební komise byla sestavena dle § 20 volebního řádu.

Nežli se počalo s hlasováním, poučil předsedící volební komise voliče ve smyslu článku 22 volebního řádu. Pak přikročilo se k volbě obecního výboru.

Výbor ten sestává na základě § 14 obec. zřízení z 9 údů a 6ti náhradníků a připadá na každý ze tří sborů voličských tři výborové a dva náhradníci.

Nejprvé volil sbor třetí: Při volbě té súčastnili se z padesáti pěti voličů pouze dva, výsledek volby nebyl uspokojující an nebyl zvolen zákonitý počet náhradníků. Vypadly totiž na Václava Vlčka 2 hlasy; an však v Litovicích dva Václavové Vlčkové oba zvolitelní se nachází, nemohlo se na tyto hlasy bráti ohledu. Co výborové byli obdrželi Horák Josef jeden hlas, Špaček Jan dva hlasy a Houška Norbert jeden hlas. Náhradník byl zvolen pouze jeden, totiž Košerák Adolf dvoumi [!] hlasy. Poněvadž nebylo v tomto případě možno přihlížeti k článku 29 volebního řádu, usnesla se volební komise na tom, aby volba ve třetím sboru opětovně vykonána byla. Před předčítáním seznamu voličů k provedení volby třetího sboru dostavil se k volbě třetí volič pan Antonín Vlček. Při opětovné volbě byli zvoleni jednohlasně, a sice:

Do výboru: pánové Václav Vlček č. 11 v Litovicích, pan Josef Horák, pan Antonín Vlček.

Za náhradníky: pan Norbert Houška, pan Adolf Košerák.

Výsledek volby v třetím sboru byl předsedícím volební komise řádně prohlášen.

 

Na to přikročilo se k volbě v druhém sboru. Z 21 voličů súčastnilo se sedm.

Zvoleni byly [!] do výboru: pan Burgr Antonín šesti hlasy. Stejný počet hlasů, totiž každý po čtyřech, obdrželi pánové Šimáček Štěpán, Špaček Jan a Horešovský František. Musel tudíž mezi těmito rozhodovati los. Losem byli zvoleni z těchto třech do výboru: pan Šimáček Štěpán a pan Horešovský František.

Za náhradníky byli zvoleni: pan Zikán Antonín čtyřmi hlasy. Stejný počet hlasů, totiž každý po třech, obdrželi pan František Ptáček a pan Tomáš Stádník; z těchto byl zvolen losem za druhého náhradníka pan Ptáček František (:též tři hlasy obdržel pan Kopejtko Josef za náhradníka, an však Kopejtko v obci nepozůstává, nemohlo se na tyto hlasy bráti ohledu:).

Po volbě v druhém sboru byl výsledek volby v třetím a druhém sboru předsedícím volební komise řádně prohlášen.

 

Na to přikročilo se k volbě v prvním sboru. Z jedenácti voličů volilo pět.

Zvoleni byli za údy výboru pánové: Jan Špaček třemi hlasy, Josef Koutný čtyřmi hlasy a Antonín Herda třemi hlasy.

Za náhradníky zvoleni: pan Stádník Tomáš dvěma hlasy a pan Kopejtko Jan dvěma hlasy.

Při odevzdání plnomocenství pan Hynka Herrschera c. k. správce v Litovicích za Jeho Veličenstvo císaře pána co majitele velkostatku Litovického učinil úd volební komise pan Jan Špaček námitku proti tomuto plnomocenství v ten smysl, že plnomocenství nemá býti vystavěno od plnomocněnce pana Linka vrchního správce, nýbrž od samého majitele velkostatku. Komise volební rozhodla čtyřmi hlasy proti jednomu, že plnomocenství to co právoplatné pokládati sluší, načež byl pan Hynek Herrscher k volbě připuštěn.

Po vykonání volby prvního sboru byl výsledek ve všech třech sborech předsedícím komise řádně prohlášen.

Byli totiž zvoleni za členy výboru pánové:

pan Vlček Václav č. 11 Litovice

pan Horák Josef

pan Vlček Antonín

pan Burgr Antonín

pan Horešovský František

pan Špaček Jan

pan Koutný Josef

pan Herda Antonín

Za náhradníky:

[pan] Houška Norbert

[pan] Košerák Adolf

pan Zikán Antonín

pan Ptáček František

pan Kopejtko Jan a

pan Stádník Tomáš

 

Tím byl protokol ukončen a podepsán.

 

[podpis nečitelný] co vl. komisař

Ant. Burgr co předseda komise

Frant. Horešovský

Štěpán Šimáček

Josef Novotný

Jan Špaček

 

 

 

Slavná c. k. vrchní správa velkostatku Tachlovice v Jenči!

 

Aby se nové obecní představenstvo zvolilo, svolal jsem všechny údy nově voleného výboru ke dni 14. ledna 1877 k 2hé hodině odpolední do zdejší úřadovny.

O čemž „Slavnou c. k. vrchní správu“, co zástupce virilního hlasu, osměluji se uvědomiti.

 

Představenstvo obce Litovic dne   ledna 1877.

A. Burgr, starosta

 

 

 

Protokol

zdělán dne 14. ledna 1877 o volbě obecního představenstva.

 

Přítomni byli všichni členové nově zvoleného výboru.

Nejprve ujal se vedení volby nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva pan Štěpán Šimáček zvoliv si co přísedící a k volbě přihlížející jiné dva členy nově zvoleného výboru pana Františka Horešovského a pana Antonína Herdu.

Odevzdáno bylo k volbě nového představeného v celku lístků hlasovacích 10, z nichž 8 obdržel za nového starostu pan Antonín Herda a po 1 hlase obdrželi pánové František Horešovský a Václav Vlček. Pročež jest pan Antonín Herda zvolen za představeného neb starostu obce.

Na to přikročeno k volbě obecních starších. Nejprve přečetl se § 36 o volbě obecního představenstva a § 38 a § 39 o volbě obecního představenstva a § 15 obec. zřízení. Usnešeno, že mají se voliti tři obecní starší. Nejprve volil se jeden a tu bylo odevzdáno hlasovacích lístků 10, z nichž obdržel 9 hlasů pan Burgr Antonín a 1 hlas Koutný Josef.

Pak volil se druhý obecní starší a tu bylo odevzdáno lístků hlasovacích 10, z nichž obdržel pan Koutný Josef 9 hlasů a pan Horešovský jeden hlas.

Konečně se volil třetí obecní starší a tu bylo odevzdáno lístků hlasovacích 10, z nichž obdržel pan Antonín Vlček 7 hlasů a pan Štěpán Šimáček 3 hlasy.

Jsou tedy zvoleni za obecní starší pánové Antonín Burgr 9 hlasy, pan Koutný Josef 9 hlasy a pan Antonín Vlček 7 hlasy.

Přítomní pánové volbu přijali. Načež byl protokol skončen a od přítomných výborů podepsán.

Štěpán Šimáček

Frant. Horešovský

Antonín Herda, vidouc komise

Antonín Burgr, radní

Josef Koutný, radní

Antonín Vlček, radní

Václav Vlček, výbor

Herrscher za virilní hlas

Jan Špaček

Josef Horák, výbor

 

 

 

Seznam zvolených členů zastupitelstva

 

Starosta:

Antonín Herda

(odstoupil již v květnu 1877)

 

Obecní radní:

Antonín Burgr pro Litovice

Antonín Vlček pro Břve

Josef Koutný pro Jeneček

 

Ostatní členové zastupitelstva:

Josef Horák

František Horešovský

Josef Koutný

Jan Špaček

Václav Vlček

 

Náhradníci:

Norbert Houška

Jan Kopejtko

Adolf Košerák

František Ptáček

Tomáš Stádník

Antonín Zikán

 

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Volby -> Litovice 1876

 

Popis: image003