Popis: image003

 

OBECNÍ SAMOSPRÁVA NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Volby -> Litovice 1893

 

 

OBECNÍ VOLBY V LITOVICÍCH

28. prosince 1893

 

Vyhláška o volbáchvoličský seznamprotokol o volbě zastupitelstvapozvánka na volbu představenstva

 

 

 

Vyhláška.

 

Uvádím ve všeobecnou známost, že volba obecního zastupitelství spojené obce Litovice, Břve a Jeneček odbývati se bude dne 28. prosince 1893 o 10. hodině dopoledne, dotyčné seznamy jsou od dnešního dne u obecního úřadu vyložené a jest všem voličům volno do seznamů nahlédnouti a poznamenání své učiniti.

 

Z úřadu obce Litovice dne 30. listopadu 1893.

František Novotný, starosta.

 

 

 

Seznam voličů

k volbě obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček na den 28. prosince 1893 položené.

 

Číslo běžné

Číslo domu

Voličové

Platí přímé daně

Poznámka

Jméno

Stav

Bydliště

Zl.

Kr.

 

I. sbor

1

7

Jeho Veličenství císař F. J. I.

2 286

77

 

2

1

Tomáš Stádník

rolník

Jeneček

233

59

 

3

8

Alžběta Koutný

rolník

Jeneček

166

55

 

4

1+9

Alžběta Novotný *

rolník

Břve

155

17

 

5

11

František Horešovský

rolník

Jeneček

162

91

 

6

36

František Novotný

rolník

Litovice

123

93

 

7

6

Jindřich Trejbal

rolník

Praskolesy

107

93

 

8

12, 13

Antonín Herda

rolník

Litovice

     106

43

 

9

15

Antonín Burgr

rolník

Litovice

101

26

 

10

40

Jan Špaček

rolník

Litovice

96

37

 

11

13

Josef Evan

rolník

Jeneček

96

91

 

12

7

p. Vilém Molitor

c. k. správce

Litovice

19

55

 

 

II. sbor

1

4

Marie Linek

rolník

Litovice

102

34

 

2

14

Antonín Zikán

rolník

Litovice

90

34

 

3

48

Pražsko-duksovská dráha

v Praze

25

10

 

4

2

Antonín Šimáček

rolník

Břve

62

08

 

5

41

Václav Sobotka

rolník

Litovice

55

 

6

 

Kolegiální kapitola

 

Vyšehrad

35

36

 

7

5

František Ptáček

rolník

Břve

23

84

8

18

Obec Litovice, Břve a Malá Jenč

 

20

56

 

9

65

Josef Šafránek

rolník

Jenč

25

29

 

10

34

Josef Horák

živnostník

Litovice

17

78

 

11

5

Josef Vorlíček

živnostník

Litovice

13

21

 

12

38

Matěj Zpěváček

rolník

Litovice

6

95

 

13

 

Cís. kr. priv. Buštěhradská dráha

v Praze

9

64

 

14

12

Josef Černý

rolník

Jenč

7

58

 

15

14

Josef Šebek

živnostník

Jeneček

10

04

 

16

11

Karel Souček

živnostník

Litovice

10

71

 

17

34

Antonín Kubr

živnostník

Litovice

7

14

 

18

17

Eduard Košerák

živnostník

Litovice

14

42

 

19

 

p. Otto Jan Weiner

c. k. hosp. úředník

Litovice

11

90

 

 

III. sbor

 

 

1

Josef Hašek

domkář

v Jenči

6

89

 

2

 

Václav Náprstek

domkář

v Jenči

6

63

 

3

21

Josef Šafr

živnostník

Břve

5

27

 

4

50

František Novák

živnostník

Litovice

5

17

 

5

2

František Neuman

živnostník

Jeneček

1

78

 

6

20

Jan Jílek

živnostník

Litovice

5

53

 

7

Jan Řešínský

živnostník

Břve

3

57

 

8

 

František Klatovský

domkář

Jenč

3

13

 

9

100

Josef Kozák

rolník

Hostivice

1

49

 

10

27

František Jelínek

domkář

Litovice

2

70

 

11

1

Terezie Kotouč

domkář

Litovice

2

10

 

12

2

David Klein

domkář

Litovice

1

70

 

13

3

Josef Kostka

domkář

Litovice

2

07

 

14

16

Anna Smit

domkář

Litovice

1

70

 

15

19

Josef Helt

domkář

Litovice

1

99

 

16

21

Václav Koprnický

domkář

Litovice

2

12

 

17

22

Václav Kloubek

domkář

Hostouň

1

92

 

18

23

Josef Fišr

domkář

Litovice

2

21

 

19

24

Václav Císař

domkář

Litovice

1

70

 

20

25

Josef Krejčík

domkář

Litovice

1

88

 

21

26

Jan Král

domkář

Litovice

1

99

 

22

28

Josef Mölzer

domkář

Litovice

4

22

 

23

29

Antonín Kopejtko

domkář

Litovice

2

06

 

24

30

Jakub Kozák

domkář

Litovice

2

02

 

25

31

Bohumil Hrdlička

domkář

Litovice

2

08

 

 

32

Josef Koutný

domkář

Litovice

3

38

 

26

33

Jan Šmíd

domkář

Litovice

1

76

 

27

35

Marie Hoch

domkář

Litovice

2

15

 

28

42

Václav Vlček

domkář

Litovice

2

10

 

29

43

Jan Doksanský

domkář

Litovice

1

70

 

30

44

Marie Kačaba

domkář

Litovice

1

79

 

31

49

         Fiala

domkář

Litovice

1

70

 

32

6

Jan Král

domkář

Břve

1

82

 

33

8

Jan Holas

domkář

Břve

2

64

 

34

10

Václav Kot

domkář

Břve

1

73

 

35

11

Josef Svoboda

domkář

Břve

1

70

 

36

12

František Volf

domkář

Břve

1

70

 

37

13

František Panenka

domkář

Břve

2

13

 

38

14

Josef Hanzlík

domkář

Břve

1

92

 

39

15

Josef Dusík

domkář

Břve

3

27

 

40

17

Matěj Mareš

domkář

Břve

2

22

 

41

18

Josef Rohla

domkář

Břve

1

96

 

42

20

Antonín Kafka

domkář

Břve

1

92

 

43

23

František Rolenc

domkář

Břve

2

02

 

44

24

Antonín Hittich

domkář

Břve

1

79

 

45

25

Jan Hosnedl

domkář

Břve

2

00

 

46

26

František Kácl

domkář

Břve

1

70

 

47

28

Jan Himel

domkář

Břve

5

27

 

 

29

František Vorel

domkář

Břve

1

77

 

48

30

Jan Malík

domkář

Břve

1

71

 

49

31

Jan Foubík

domkář

Břve

1

84

 

50

33

František Zárybnický

domkář

Břve

3

44

 

51

3

Jan Fousek

domkář

Jeneček

1

73

 

52

4

František Hanzlík

domkář

Jeneček

1

76

 

53

5

Anna Zímová

domkář

Jeneček

1

76

 

54

9

Ludmila Šafařík

domkář

Jeneček

3

20

 

55

27

Jana Jelínka dědicové

domkář

Jeneček

1

50

 

56

25

Antonín Nedvěd

domkář

Jeneček

2

38

 

57

29

Pavel Arnold

domkář

Jeneček

 

 

osvobozen od pozemkové

58

 

František Klatovský

domkář

Jenč

3

13

 

59

 

Jan Kozák

domkář

Jenč

1

39

 

60

 

Václav Ptáček

domkář

Jenč

3

41

 

61

 

Josef Minařík

domkář

Jenč

3

42

 

62

 

František Fingerhut

domkář

Cheyn

7

19

 

63

 

Antonín Kafka

domkář

Jeneček

1

83

 

64

 

Václav Zíma

domkář

Jeneček

1

49

 

65

 

Josef Holeček

domkář

Břve

2

03

 

66

 

Václav Žebera

domkář

Hostivice

1

82

 

67

 

František Volf

domkář

Hostivice

1

03

 

68

 

Alois Dvořák

domkář

Hostivice

2

75

 

69

 

František Vlček

 

z Hostouně

6

86

 

70

 

Jana Herrmana dědicové

 

 

6

29

 

 

Úřad obce Litovice dne 25. listopadu 1893.

Frant. Novotný, starosta

 

* Správně: Ludmila Novotná

 

 

 

Protokol

sepsán u obecního úřadu v Litovicích dne 28. prosince 1893.

 

Předmět

Jest volba obecního zastupitelství spojené obce Litovice, Břve a Jeneček.

 

Seznamy volické byly čtyry neděle před volbou v obci vyloženy a nebylo proti seznamům těm v zákonité lhůtě žádných námitek učiněno.

Volba byla dle přihlášky přiložené řádně a po dobu zákonitou vyhlášena.

Volební komise byla sestavena dle § 20 ř. volebního.

Nežli počalo se hlasováním, poučil předsedící komise voliče v smyslu čl. 22 ř. volebního a přikročeno k volbě.

Výbor sestává na základě § 14 obecního řízení z 9 údů a 6 náhradníků a připadá na každý s třech sborů tři členové obecního výboru a dvouch náhradníků.

Nejprve volil sbor třetí, při volbě té zúčastnilo se s 70 voličů pouze 13 údů a svoleni byli většinou hlasů: Matěj Mareš domkář z Břve, František Novotný rolník z Litovic a Jan Řešinský z Břve do výboru, za náhradníky Josef Rohla a Josef Hanzlík.

Po této volbě přikročeno k volbě obecního výboru ve sboru druhém, toho dostavilo se z 19 oprávněných voličů 7 údů a byli zvoleni většinou hlasů pan Antonín Šimáček rolník z Břve a Antonín Burgr rolník z Litovic. Pánové Josef Vorlíček, Antonín Zikán, Václav Sobotka a František Ptáček obdrželi stejný počet hlasů a přikročeno k volbě užší a byl zvolen pan František Ptáček 3 hlasy a Antonín Zikán též 3 hlasy, tehdy bylo losem rozhodnuto a připadla volba losem na p. Františka Ptáčka rolníka a živnostníka z Břve. Za náhradníky pan Josef Horák a pan Antonín Zikán.

Konečně přikročeno k volbě prvního sboru a dostavilo se s … oprávněných voličů toliko … údů a svolení byli aklamací pan Václav Sobotka, Antonín Herda a František Horešovský, za náhradníky Josef Vorlíček a Josef Evan rolník z Jenečka.

Pan František Ptáček volil v sboru I. za paní Ludmilu Novotný z Břve předloživ řádně vyhotovenou plnou moc.

Na to volba i protokol skončen a podepsán.

Sig. ut supra.

František Novotný, starosta

Ant. Burgr

Frant. Horešovský

Václav Sobotka

František Ptáček

 

 

 

Ctěné obecní zastupitelství spojené obce Litovice, Břve a Malá Jenč.

 

Dávám tímto vědomost, že volba obecního starosty a dvouch pánůch radních dne 6. ledna 1894 o 10. hodině dopoledne u podepsaného odbývati se bude.

 

Úřad obce Litovice dne 1. ledna 1894.

Frant. Novotný

 

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Volby -> Litovice 1893

 

Popis: image003