Popis: image003

 

OBECNÍ SAMOSPRÁVA NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Volby -> Litovice 1879

 

 

OBECNÍ VOLBY V LITOVICÍCH

18. prosince 1879

 

Vyhláška o voličském seznamuvoličský seznamvyhláška o volbáchprotokol o volbě zastupitelstvaseznam zvolených členů zastupitelstva

 

 

 

Vyhláška.

 

K nastávající volbě obecního zastupitelstva pro spojené obce Litovic, Břve a Malé Jenče jsou seznamy voličských sborů u podepsaného úřadu vyloženy, by každý v ně nahlédnouti mohl.

Námitky proti seznamům těmto lze od dnešního dne počínaje do dne 25. listopadu podati.

Na pozdější námitky nevezme se zřetel.

 

Z úřadu obce Litovic dne 14. listopadu 1879.

Špaček, starosta

 

 

 

Seznam údů

I., II. a III. sboru voličů k volbě obecního zastupitelstva
pro spojené obce Litovic, Břve a M. Jenč.

1879.

 

Číslo běžné

Číslo domu

Jméno

Stav

Bydliště

Platí přímé daně

Poznámka

Zl.

Kr.

 

Sbor I.

1

7

Jeho Veličenstvo

 

Litovic

1 906

44

v

2

1

Tom. Stádník

rolník

M. Jenč

203

81 ½

 

3

8

Alžb. Tomek

rolník

M. Jenč

140

93

 

4

11

Fr. Horešovský

rolník

M. Jenč

136

23

v

5

1

J. Novotný

rolník

Břve

136

03

v

6

13

J. Koutný

rolník

M. Jenč

101

59

v

7

6

A. Krumpholc

rolník

M. Jenč

97

06

 

8

36

Fr. Novotný

rolník

Litovice

93

02

 

9

13

Ant. Herda

rolník

Litovice

87

83

v

10

15

Ant. Burgr

rolník

Litovice

84

84

 

11

4

M. Linek

rolník

Litovice

82

14

 

 

Sbor II.

12

14

Ant. Zikán

rolník

Litovice

72

81

 

13

15 *

Jan Špaček

rolník

Litovice

61

56

v

14

2

Št. Šimáček

rolník

Litovice **

58

33

v

15

41

V. Sobotková

rolník

Litovice

46

62

 

16

46

Dráha Pražsko-Duchcovská

Litovice

45

20

 

17

12

M. Zelenková

rolník

Litovice

32

47

 

18

 

Vebr Ant.

rolník

Červ. ÚJezd

29

22

 

19

65

J. Šafránek

rolník

V. Jenč

11

42

 

20

5

Fr. Ptáček

rolník

Břve

9

96

v

21

12

J. Černý

rolník

V. Jenč

5

44

 

22

 

Dráha Buštěhradská

 

Praha

5

43

 

23

 

J. Hašek

domkář

V. Jenč

4

86

 

24

 

J. Náprstek

domkář

V. Jenč

4

85

 

25

17

A. Košerák

kupec

Litovice

8

40

 

26

11

K. Souček

hostinský

Litovice

4

20

 

27

5

M. Kohlík

hostinský

Litovice

4

20

 

28

 

Fr. Bouček

hokynář

Litovice

4

20

 

29

 

K. Müllerová

hokynář

M. Jenč

4

20

 

30

 

J. Nekvapil

hokynář

Břve

4

20

 

31

40

J. Havlůj

obchodník

Litovice

4

20

 

32

18

Obec

 

Litovice

14

38

v

33

34

J. Horák

řemeslník

Litovice

10

92

v

34

38

V. Vlček

domkář

Litovice

5

40

v

 

Sbor III.

35

21

J. Šafr

kolář

Břve

2

10

v

36

14

J. Švancara

hostinský

M. Jenč

2

10

 

37

1

J. Slezák

kovář

Litovice

2

10

 

38

23

J. Melíšek

kovář

M. Jenč

2

10

 

39

10

J. Vízner

hokynář

M. Jenč

2

10

 

40

 

Jak. Mls

obuvník

M. Jenč

2

10

 

41

 

Fr. Chalupa

truhlář

Litovice

2

10

 

42

16

Ant. Vlček

obuvník

Břve

2

10

v

43

33

V. Zelenka

obuvník

Litovice

2

10

 

44

2

Fr. Neuman

obuvník

M. Jenč

2

10

 

45

2

V. Sobotka

domkář

Litovice

1

01

v

46

3

D. Mařík

domkář

Litovice

1

35

v

47

16

A. Šmíd

domkář

Litovice

1

09

 

48

19

J. Helt

domkář

Litovice

1

21

 

49

20

J. Jílek

domkář

Litovice

1

24

 

50

21

V. Henych

domkář

Litovice

1

34

 

51

22

Fr. Kloubek

domkář

Litovice

1

13

 

52

23

N. Houška

domkář

Litovice

1

93

v

53

24

J. Císař

domkář

Litovice

 

98

 

54

25

J. Krejčík

domkář

Litovice

1

18

 

55

26

J. Král

domkář

Litovice

1

21

 

56

27

J. Bouček

domkář

Litovice

1

47

 

57

28

Fr. Melcr

domkář

Litovice

1

60

 

58

29

J. Kopejtko

domkář

Litovice

1

29

v

59

30

Jak. Kozák

domkář

Litovice

1

36

 

60

31

M. Kafka

domkář

Litovice

1

34

 

61

32

J. Koutný

domkář

Litovice

1

44

 

62

33

J. Šmíd

domkář

Litovice

1

02

 

63

35

J. Hoch

domkář

Litovice

1

01

 

64

42

Václ. Vlček

domkář

Litovice

 

93

v

65

43

J. Doksan

domkář

Litovice

 

94

 

66

44

J. Kačaba

domkář

Litovice

 

93

 

67

6

E. Král

domkář

Břve

1

14

 

68

8

J. Holas

domkář

Břve

1

78

v

69

10

V. Kott

domkář

Břve

 

99

 

70

11

J. Svoboda

domkář

Břve

1

03

 

71

12

Fr. Volf

domkář

Břve

 

97

 

72

13

Fr. Panenka

domkář

Břve

2

02

 

73

14

Fr. Holeček

domkář

Břve

1

98

 

74

15

J. Dusík

domkář

Břve

1

13

 

75

17

M. Mareš

domkář

Břve

1

63

v

76

18

J. Rohla

domkář

Břve

1

33

 

77

20

Fr. Chalupa

domkář

Břve

1

16

 

78

23

Fr. Šafránek

domkář

Břve

1

24

 

79

24

Fr. Hytych

domkář

Břve

1

20

 

80

25

A. Levák

domkář

Břve

1

23

 

81

26

Fr. Kácl

domkář

Břve

 

99

 

82

28

Fr. Drobný

domkář

Břve

 

93

 

83

29

J. Vlček

domkář

Břve

 

95

 

84

30

J. Malík

domkář

Břve

 

94

 

85

31

J. Foubík

domkář

Břve

 

94

 

86

2

M. Neuman

domkář

M. Jenč

1

10

 

87

3

J. Jelínek

domkář

M. Jenč

1

14

 

88

4

V. Hanzlík

domkář

M. Jenč

1

09

 

89

5

V. Mařík

domkář

M. Jenč

1

07

 

90

9

L. Šafařík

domkář

M. Jenč

2

 

91

27

Jan Jelínek

domkář

M. Jenč

 

93

 

92

 

Fr. Klatovský

domkář

Velká Jenč

2

26

 

93

1

Ant. Rákos

rolník

Sobín

2

60

 

94

100

J. Bartoš

rolník

Hostivice

1

29

v

95

 

M. Krajcr

krejčí

M. Jenč

2

10

 

 

Stvrzuje obecní úřad v Litovicích dne 15. listopadu 1879.

J. Špaček, starosta

 

* Má být čp. 40

** Mají být Břve

 

 

 

Vyhláška.

 

Tímto v všeobecnou známost uvádím, že dne 18. prosince t. r. vykonávati se bude volba obecního zastupitelstva pro spojenou obec Litovic, Břve a M. Jenče a budou voličské sbory v tentýž den, jak níže naznačeno, voliti, u podepsaného úřadu:

sbor III. o 9. hodině dopoledne a volí 3 členy a 2 náhradníky,

sbor II. o 10. hodině dopoledne a volí 3 členy a 2 náhradníky,

sbor I. o 11. hodině dopoledne a volí 3 členy a 2 náhradníky.

 

Lístky hlasovací budou se přijímati:

od sboru III. do 10 hodin dopoledne tentýž den,

od sboru II. do 11 hodin dopoledne tentýž den,

od sboru I. do 12 hodin dopoledne tentýž den.

 

Z úřadu obce Litovice dne 4/12 1879.

Špaček, starosta

 

 

 

Protokol

sepsaný dne 18. prosince 1879 týkajíc se volby obecního výboru a jich náhradníků zastupitelstva obce Litovic, Břve a M. Jenč.

 

Volba byla řádně vyhlášena, jak přiložená vyhláška svědčí.

Než přikročeno k volbě, uveden předsedícím komise voličům na mysl § 10 a 13 řádu volebního, načež se s volbou po přečtení seznamu třetího sboru započalo.

K volbě třetího voličského sboru dostavilo se k volbě oprávněných voličů 10, kteří vesměs lístky odevzdali.

Po 10. hodině přikročeno k sčítání a dostali nejvíce hlasů a za členy obecního zastupitelstva následující páni:

Antonín Vlček domkář na Břvech 8 hlasů

Josef Horák domkář v Litovicích 6 hlasů

Jan Kopejtko domkář v Litovicích 5 hlasů

 

Na to přikročeno k volbě sboru druhého, ku kterémuž dostavilo se 6 voličů a odevzdáno 6 lístků hlasovacích a zvoleni následující pánové do zastupitelstva obecního:

Antonín Burgr z Litovic 5 hlasů

František Novotný z Litovic 4 hlasy

Jan Špaček z Litovic 4 hlasy

Za náhradníky zvoleni následuvší páni ze sboru II.:

Dominik Mařík 4 hlasy

Jan Zpěváček 4 hlasy

 

Na to přikročeno k volbě sboru III. [má být: I.] a súčastnilo se volby 6 voličů a odevzdáno 6 lístků hlasovacích. Po skončeném sčítání hlasů sboru prvního zvoleni následující páni většinou hlasů do zastupitelstva obecního, a sice:

p. Štěpán Šimáček z Břve 6 hlasů

p. Josef Koutný z M. Jenče 5 hlasů

p. Fr. Horešovský z M. Jenče 3 hlasy

Za náhradníky do sboru prvního zvoleni většinou hlasů pánové:

Josef Novotný z Břve 4 hlasy

Václav Vlček čp. 42 z Litovic 6 hlasů

 

Jsou zvoleni tudíž do zastupitelstva co výborové následující páni:

p. Štěpán Šimáček rolník z Břve

p. Josef Koutný rolník z M. Jenče

p. Frant. Horešovský rolník z M. Jenče

p. Ant. Burgr rolník z Litovic

p. Frant. Novotný rolník z Litovic

p. Jan Špaček rolník z Litovic

Ant. Vlček domkář ze Břve

Josef Horák domkář z Litovic

a Jan Kopejtko domkář z Litovic

Za náhradníky:

Josef Novotný rolník Břve

Václav Vlček č. 42 domkář z Litovic

Dominik Mařík domkář z Litovic

Jan Zpěváček domkář z Litovic

Matěj Mareš domkář z Břve

Josef Šafr mistr kolářský z Břve

 

Na to protokol skončen a od komise volební podepsán.

Jan Špaček

Josef Koutný

Ant. Herda

Ant. Burgr

Herrscher

 

 

 

Doklady o volbě obecního představenstva nejsou k dispozici

 

 

 

Seznam zvolených členů zastupitelstva

 

Starosta:

Jan Špaček

 

Ostatní členové zastupitelstva:

Antonín Burgr

Josef Horák

František Horešovský

Jan Kopejtko

Josef Koutný

František Novotný

Štěpán Šimáček

Antonín Vlček

 

Náhradníci:

Matěj Mareš

Dominik Mařík

Josef Novotný

Josef Šafr

Václav Vlček

Jan Zpěváček

 

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Volby -> Litovice 1879

 

Popis: image003