Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ HŘBITOVY

 

Úvod -> Technická vybavenost -> Veřejné pohřebiště Hostivice

 

 

VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ HOSTIVICE

Hostivický hřbitov

Od roku 1948

 

 

 

Zřízení nového hostivického hřbitova si dal Místní národní výbor Hostivice jako jeden z cílů dvouletého plánu 1947–1948. Byl využit pozemek státních statků za Zadákovou továrnou. Na severní straně pozemku, u Nádražní ulice, byla postavena budova čp. 381 se hřbitovní kaplí a bytem hrobníka. Byly vysázeny stromy – na východní straně lípy a podél hlavních os javory kleny a jasany.

Hřbitov byl otevřen v srpnu 1948 pohřbem nočního hlídače Josefa Hellera, po němž pronesli slavnostní projevy člen MNV Josef Nohejl a katolický kaplan Josef Chaloupka.

Na nový hřbitov byly přeneseny ostatky a náhrobky ze zrušeného hostivického obecního hřbitova, ale také ostatky hostivických občanů pohřbených v letech 1944–1948 na litovicko-jenečském hřbitově a některé ostatky ze starého hřbitova v Litovické ulici.

Po roce 1989 hřbitov stále patřil městu Hostivice, ale staral se o něj nájemce, který zároveň využíval byt. Kolem roku 2010 byla péče o hřbitov předána Technickým službám Hostivice, které zaměstnávají hrobníka. Evidenci a pronájem hrobových míst trvale zajišťuje Městský úřad Hostivice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrobníci

Jaroslav Müller (1948)

Marie Slámová (1961)

František Jaroš (asi od 2010)

V přípravě, seznam je neúplný

 

 

Úvod -> Technická vybavenost -> Veřejné pohřebiště Hostivice

 

Popis: image003