Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky / Dobrovolné organizace -> Baráčníci Hostivice

 

 

         

 

Vlastenecko-dobročinná sdružená obec Baráčníků Hostivice

 

Stanovy úředně schváleny 15. července 1930

Spolek sídlil v hostinci U Chmelového keře

Spolek zanikl zřejmě po roce 1989

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Hostivičtí baráčníci před hostincem U chmelového keře v 60. letech 20. století.

 

Historie spolku

 

Hostivická obec Baráčníků byla založena v roce 1930, stejně jako Baráčníci v Litovicích. Baráčníci v krojích bývali ozdobou mnohých průvodů a dalších slavností. K podrobnému zmapování jejich činnosti není dostatek podkladů. Organizace zanikla zřejmě po roce 1989.

 

Fotografie

 

Baráčnická slavnost kolem roku 1955.

 

Dokumenty

 

Hlavičkový papír používaný v 50. letech.

 

Domovský list Anny Matějkové z roku 1930.

 

Domovský list z roku 1948.

 

Prameny

Spolkový katastr

Rejstřík divadel

Sbírka autora

SOkA Praha-západ, fond MNV Hostivice, karton 13

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky / Dobrovolné organizace -> Baráčníci Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003