Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky / Dobrovolné organizace -> Baráčníci Břve -> Vedení spolku

 

 

 

 

Vlastenecko-dobročinná samostatná obec Baráčníků
„Topolany“ ve Břvech

 

Vedení spolku a počet členů

 

Rok 1936

Rychtář: Karel Chalupa, dílovedoucí, Břve

Místorychtář: Ladislav Klatovský, zedník, Břve

Syndik: František Valtr, dělník, Břve

 

Rok 1937

Rychtář: Karel Chalupa, dílovedoucí, Břve

Místorychtář: Ladislav Klatovský, zedník, Břve

Syndik: František Valtr, dělník, Břve

 

Rok 1938

Rychtář: Karel Chalupa, Břve

Místorychtář: František Dusík, Hostivice

Syndik: František Valtr, Břve

 

Rok 1939

Rychtář: Karel Chalupa, kovář, Břve

Místorychtář: Antonín Pacovský, zedník, Břve

Syndik: František Valtr, dělník, Břve

 

Rok 1940

Rychtář: Karel Chalupa, kovář, Břve

Místorychtář: Antonín Pacovský, zedník, Břve

Syndik: František Valtr, dělník, Břve

 

Rok 1941

Rychtář: Karel Chalupa, kovář, Břve

Místorychtář: Antonín Pacovský, zedník, Břve

Syndik: František Valtr, dělník, Břve

 

Rok 1943

Rychtář: Karel Chalupa, Břve

Místorychtář: Antonín Pacovský, Břve

Syndik: František Valtr, Břve

Berní: Karel Zárybnický, Břve

 

Rok 1944

Pantatínek: Václav Jirava st., kovář, Sobín

Rychtář: Karel Chalupa

Syndik: František Valtr

 

Rok 1947

Rychtář: Karel Chalupa, důchodce, Břve

Místorychtář: Antonín Pacovský, dělník, Břve

Syndik: Karel Zárybnický, cestář, Břve

Berní: Josef Burian, dělník, Břve

 

Rok 1948

Předseda: Karel Chalupa, Břve

Místopředseda: Antonín Pacovský, Břve

Jednatel: Karel Zárybnický, Břve

Pokladník: Antonín Král, Břve

 

Rok 1949

Rychtář: Antonín Pacovský, Břve

Místorychtář: Václav Lang, Břve

Syndik: Karel Zárybnický, Břve

Berní: Karel Chalupa, Břve

 

Rok 1950

Rychtář: Antonín Pacovský

Místorychtář: Josef Tvrdý

Syndik: Antonín Karhan

Berní: Karel Chalupa

 

Rok 1952

Rychtář: Antonín Pacovský

Syndik: Karel Zárybnický

 

Rok 1953

Přibližný počet členů: 200

Odpracováno 190 brigádních hodin

 

Rok 1954

Výroční sedění 17. ledna 1954

Program: Zahájení. Plánování na rok 1954. Zprávy činovníků. Volby. Různé.

 

Rok 1956

Rychtář: Karel Zárybnický

Syndik: V. Novák

 

Výroční valné sedění 15. ledna 1956

Pantatínek: Alois Pospíšil, Břve

Panímaminka: Anna Káclová, Břve

Rychtář: Jan Janeček, nádraží Litovice

Místorychtář: František Fingerhut, Chýně

Rychtářka: Magdalena Hurtová, Břve

Syndik: Karel Zárybnický, Břve

Berní: Václav Lang, Břve

Šafář: Štěpán Šimáček, Břve

Šafářka: Blažena Kolacová, Chýně

Tajemnice pohřebního fondu: Anna Fialová, Chýně

Slídil: Jan Řečínský, Břve

Slídil: Alois Kamarít, Chýně

Švandimistr: Josef Choutka, Břve

Dráb: Antonín Karhan, Břve

Kecal: Jar. Foubík, Hostivice I.

Knihovník: Jar. Křepelka, Břve

Konšelé: Josef Tuček, Václav Jeřábek, Jan Legát, Růžena Pokorná a Marie Hlášová, všichni z Chýně

 

Rok 1957

Výroční valné sedění 13. ledna 1957

Průběh není znám

 

Rychtář: Josef Tvrdý

Syndik: František Zárybnický

 

Rok 1958

Výroční valné sedění 12. ledna 1958

Program: Zahájení. Politická výchova členstva. Volba funkcionářů. Projev zástupce NF. Různé v zájmu obce a veřejnosti.

 

Rok 1970

Výroční zasedání 11. ledna 1970 – navržená kandidátka

Pantatínek: Ladislav Línek

Panmaminka: Anna Káclová

Rychtář: Josef Nachtman

Místorychtář: Josef Nedbal, Chýně

Rychtářka: Jaroslava Náprstková

Syndik: Stanislav Ryska

Berní: Antonín Mikolášek

Výběrčí: Josefa Kotlínská, Chýně

Šafář: Jan Řečínský

Šafářka: Julie Kůželová, Litovice

Slídilové: Foubík, Karel Zárybnický

 

- - -

Údaje z jiných let a počty členů nejsou k dispozici

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky / Dobrovolné organizace -> Baráčníci Břve -> Vedení spolku

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003