Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Svaz bojovníků za svobodu Hostivice

 

 

 

Svaz bojovníků za svobodu, jednota Hostivice–Kladno

 

Jednota vznikla v roce 1948 sloučením místních odboček či jednot Československé obce legionářské, Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po politických obětech nacismu a fašismuSvazu národní revoluce

V roce 1951 se organizace změnila na Svaz protifašistických bojovníků

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Stručně z historie celostátní organizace

 

Historie jednoty

 

Stejně jako na celostátní úrovni vznikla hostivická jednota Svazu bojovníků za svobodu v roce 1948 sloučením dříve samostatných odbojářských organizací – jednoty Československé obce legionářské, odbočky Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po politických obětech nacismu a fašismu a odbočky Svazu národní revoluce (rozchod této odbočky je však datován až 14. března 1949). Zanikající spolky převedly do Svazu bojovníků za svobodu svůj majetek, konkrétně v případě Svazu národní revoluce je uvedeno, že šlo o 220 Kčs.

Jednota se nejprve nazývala Hostivice – Kladno. Zřejmě po převedení Hostivice do okresu Praha-západ v roce 1949 bylo slovo Kladno z názvu vypuštěno. Na otisku razítka bylo nejprve škrtáno, později bylo zcela odstraněno.

V souladu s celostátním vývojem se jednota změnila v roce 1951 na jednotu Svazu protifašistických bojovníků.

 

Prameny

Spolkový katastr

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Svaz bojovníků za svobodu Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003