Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Svaz bojovníků za svobodu Hostivice -> Historie celostátní organizace

 

 

 

Svaz bojovníků za svobodu, jednota Hostivice–Kladno

 

Stručně z historie celostátní organizace

 

Po změně politických poměrů v roce 1948 byla pro vládnoucí režim nežádoucí roztříštěnost odbojářských spolků. Nejprve proběhla v komunistické režii čistka ve vedení těchto spolků a na zasedání výborů Československé obce legionářské, Svazu národní revoluce a Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po politických obětech nacismu a fašismu 8. až 9. května 1948 bylo schváleno sloučení těchto organizací do jednotného Svazu bojovníků za svobodu. Toto zasedání bylo označováno jako první sjezd Svazu bojovníků za svobodu.

Svaz bojovníků za svobodu působil pouze v českých zemích, zatímco na Slovensku vznikl v srpnu 1948 obdobným způsobem Zväz ľudových protifašistických bojovníkov. Snahy o sloučení těchto organizací byly naplněny na společném sjezdu v listopadu 1951, kdy byly obě organizace spojeny pod názvem Svaz protifašistických bojovníků.

 

Prameny

CHALOUPKOVÁ, Maria (2018): Svaz protifašistických bojovníků. Paginae historiae 26/2, str. 61–82

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Svaz bojovníků za svobodu Hostivice -> Historie celostátní organizace

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003