Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Svaz osvobozených vězňů Hostivice

 

 

 

Místní odbočka Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po politických obětech nacismu a fašismu v Hostivicích

 

Odbočka Hostivice-Litovice vznikla v roce 1945

Ustavení úředně schváleno 3. ledna 1947 (jako odbočka Hostivice)

V roce 1948 se sloučila se Svazem bojovníků za svobodu (potvrzeno výnosem ministerstva vnitra z 3. října 1949)

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Hostivická odbočka Svazu osvobozených politických vězňů (nazvané odbočka Hostivice-Litovice) vznikla v roce 1945, záhy po osvobození Československa. Svaz prostřednictvím kladenské pobočky poskytoval materiál k rozdělení bývalým politickým vězňům. Spolek nebyl evidován ve spolkovém katastru, údaje lze zjistit jen z dochovaných dokladů a korespondence prvního předsedy Jaroslava Kučery.

    

Ustavení odbočky bylo úředně schváleno až v lednu 1947, a to pod názvem odbočka v Hostivicích. Na spolkovém razítku bylo slovo Litovice odstraněno, a to jak na zde uvedeném, tak na novějším se znakem spolku.

Na veřejnost odbočka působila veřejnými schůzemi. První s přednáškami o životě vězňů a aktuálních politických otázkách se konala již 3. listopadu 1945. Na slavnostní členské schůzi 26. listopadu 1947 vystoupil i pěvecký spolek Bendl a generál Němec předával vojenská vyznamenání.

Spolek neměl dlouhého trvání. V červnu 1948 ještě přešetřil členy očistnou komisí, ale ještě v témže roce se celý Svaz osvobozených politických vězňů a pozůstalých po politických obětech nacismu a fašismu sloužil se Svazem bojovníků za svobodu, což se týkalo i hostivických odboček. Členové zaniklého svazu ještě nějakou dobu používali původní členské průkazy, jen přelepené známkou SBS.

 

Dokumenty

 

Členský průkaz Jaroslava Kučery z roku 1946 a vložka o přešetření očistnou komisí v roce 1948.

 

Prameny

Spolkový katastr

Sbírka autora

SOkA Praha-západ, fond MNV Hostivice, karton 14

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Svaz osvobozených vězňů Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003