Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Svaz národní revoluce Hostivice–Litovice

 

 

 

Místní odbočka Svazu národní revoluce Hostivice–Litovice

 

Ustavení úředně schváleno 19. května 1947

Odbočka se dobrovolně rozešla 14. března 1949 a členové vstoupili do Svazu bojovníků za svobodu, jednoty Hostivice

 

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Stručně z historie celostátní organizace

 

Historie odbočky

 

Ustavení hostivicko-litovické místní odbočky Svazu národní revoluce bylo úředně schváleno 19. května 1947. Není však vyloučeno, že organizace vznikla již dříve, hned po skončení války. Stejně jako na celostátní úrovni se v ní sdružili účastníci domácího odboje, kteří nebyli vězněni. Předsedou se stal přednosta hostivického nádraží Štěpán Figar.

Po celostátním sloučení odbojářských organizací v roce 1948 také členové hostivické odbočky vstoupili i se spolkovým majetkem 220 Kčs do nově ustavené hostivické jednoty Svazu bojovníků za svobodu. Podle úřední evidence vedené ONV Praha-západ se odbočka dobrovolně rozešla 14. března 1949 a její zánik byl potvrzen výnosem ministerstva vnitra z 13. října 1949.

 

Prameny

Spolkový katastr

SOkA Praha-venkov, ONV Praha-západ, karton 34

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Svaz národní revoluce Hostivice–Litovice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003