Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Svaz bojovníků za svobodu Hostivice -> Vedení spolku

 

 

 

Svaz bojovníků za svobodu, jednota Hostivice–Kladno

 

Vedení spolku a počet členů v jednotlivých letech

 

Rok 1948

Předseda: Josef Mansfeld, ředitel měšťanské školy, Hostivice

Místopředseda: Karel Schejbal, zedník, Jeneč

Jednatel: Josef Vodolán, vrchní strážmistr SNB v. v., Hostivice

Pokladník: Antonín Žemla, úředník MNV, Hostivice

 

Rok 1950

Předseda: Josef Šícha, vojenský gážista v. v., Hostivice

Místopředseda: Václav Lefler, gážista SNB, Hostivice

Jednatel: Josef Vodolán, zaměstnanec MNV, Hostivice

Pokladník: Josef Flanderka, řidič, Hostivice

 

Rok 1951

Valná hromada 14. ledna 1951

Průběh není znám

 

- - -

Údaje z jiných let a počty členů nejsou zatím k dispozici

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Svaz bojovníků za svobodu Hostivice -> Vedení spolku

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003