Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Žemla

 

 

Antonín Žemla

* 25. 6. 1901 – † květen 1949

Velitel hostivických hasičů, pokladník MNV Hostivice

 

Antonín Žemla se narodil 25. června 1901 v Holi čp. 6 (nyní část Průhonic) poštovnímu vozkovi Josefu Žemlovi a Magda­leně rozené Pospíšilové. U zápisu v matrice pokřtěných je poznamenáno: „Odpadl k sektě československé.“, přesto je v hostivických obecních seznamech uváděn jako římský katolík. Záznam je však zřejmě správný, protože v hostivických katolických matrikách nebyl nalezen zápis o svatbě s Antonií Štěpánkovou, která pocházela z Hostivice, ani o úmrtí.

Pracoval jako tesař. Po svatbě konané snad v roce 1929 bydlel chvíli s rodiči manželky v Hostivici čp. 80, pak se přestěhoval do Litovic, ale v květnu 1933 se vrátil do Hostivice a bydlel v nájmu v domě čp. 4.

Ve 30. letech se zapojil do činnosti hostivického hasičského sboru nejprve jako jednatel a od roku 1937 jako velitel. Za jeho působení bylo významně zmodernizováno vybavení sboru.

Za druhé světové války byl vězněn v koncentračním táboře. Po válce proto působil jako pokladník Svazu osvobozených politických vězňů a po sloučení odbojářských organizací Svazu bojovníků za svobodu. V roce 1947 předsedal rovněž hostivickému Červenému kříži.

V roce 1945, po osvobození Československa, se stal zaměstnancem MNV Hostivice a pracoval jako pokladník.

Věznění v koncentračním táboře mu podlomilo zdraví, zemřel v květnu 1949.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Místní národní výbor Hostivice

Pokladník MNV (1945–1949)

 

Působení ve spolcích

 

Sbor dobrovolných hasičů Hostivice

Jednatel (1934–1936) a velitel (1937–1939 a 1948)

 

Spolek Československého červeného kříže pro Hostivice a okolí

Předseda (1947)

 

Svaz osvobozených politických vězňů, odbočka Hostivice

Pokladník (1946–1948)

 

Svaz bojovníků za svobodu, jednota Hostivice – Kladno

Pokladník (1948–1949)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Josef Žemla (* 11. 6. 1866 Průhonice – †), poštovní vozka t. č. v Holi čp. 6,
syn Františka Žemly, bednáře v Průhonicích čp. 31, a Marie z Nuslí

Matka: Magdalena rozená Pospíšilová (* 14. 2. 1870 Uhříněves – †),
dcera Václava Pospíšila, bývalého poklasného v Slušticích čp. 12, okr. Český Brod, a Marie rozené Smolíkové z Uhříněvsi

 

Manželka

Svatba: nehledána, asi 1929

Antonie Štěpánková (* 15. 1. 1906 Hostivice čp. 80 – †),

dcera Václava Štěpánka (* 26. 12. 1878 Pavlov čp. 5 – † 25. 1. 1908 Kladno, nemocnice),
náhradního záložníka c. k. 28. pěšího pluku a zedníka v Hostivici čp. 80,
syna Františka Štěpánka, košináře v Pavlově čp. 5, a Kateřiny rozené Devotové z Pavlova čp. 5,

a Františky rozené Jiravové (* 16. 1. 1879 Sobín čp. 12 – † 1962),
dcery Josefa Jiravy, kováře v Sobíně čp. 12, a Josefy Husákové z Chyňavy čp. 12,
25. 5. 1910 provdané podruhé za Františka Klimenta, domkáře v Hostivici čp. 80

 

Bydliště

Hostivice, K Nádraží čp. 80 (1929)

Litovice

Hostivice, Pelzova čp. 4 (1933)

 

Odkazy

 

Věznění za druhé světové války

 

Převzatý nekrolog

 

Hostivická obecní kronika

Dne 12. V. [1949] pohřben z hasičské zbrojnice obecní pokladník Antonín Žemla. Zárodky choroby přinesl si z koncentrač. tábora. Získal si velikých zásluh o rozkvět zdejšího hasič. sboru, jehož byl dlouholetým a snaživým velitelem. Čest jeho památce!

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Čestlice 14, fol. 140 (narození)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Žemla

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003