Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Občanská sdružení

 

 

OBČANSKÁ SDRUŽENÍ V HOSTIVICI

Organizace založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, platného do roku 2013

 

Jde o první přehled, stránka bude postupně doplňována

 

Sdružení vzniklá přeměnou dřívějších dobrovolných organizací

 

Tělovýchovná jednota Sokol Hostivice

Od 1. ledna 2014 Tělovýchovná jednota Hostivice, z. s.

 

Sbor dobrovolných hasičů Hostivice

Od 1. ledna 2014 je pobočným spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

 

Český svaz chovatelů, základní organizace Hostivice

Od 1. ledna 2014 je pobočným spolkem Českého svazu chovatelů

 

Český svaz včelařů, základní organizace Hostivice

Od 1. ledna 2014 je pobočným spolkem Českého svazu včelařů, z. s.

 

Český svaz žen, základní organizace Hostivice

Od 1. ledna 2014 pobočný spolkem Českého svazu žen

 

Pionýrská skupina Hostivice

Oddíl Kajky převeden pod ČSOP Hostivice a činnost skupiny ukončena

 

Myslivecké sdružení Hostivice-Chýně

 

 

Sdružení založená po roce 1990

 

Uvedena jsou pouze sdružení, která se více zapojila do veřejného života v Hostivici nebo sdružuje větší počet členů

 

Dobrovolné občanské sdružení Hostivít pro Hostivici a okolí

Stanovy schváleny Ministerstvem vnitra 20. února 1995, ustavující valná hromada konána v roce 1997

Po roce 2000 sdružení přestalo vyvíjet činnost

 

Český svaz ochránců přírody, 11/02. základní organizace Hostivice

Základní organizace založena v roce 1997

Od 1. ledna 2014 je pobočným spolkem Českého svazu ochránců přírody

 

Český rybářský svaz, základní organizace Hostivice

Od 1. ledna 2014 je pobočným spolkem Českého rybářského svazu

 

Centrum drogové prevence Hostivice

 

Rodinné centrum zaHRÁTka

 

Tělocvičná jednota Sokol Břve

 

Junák – Svaz skautů a skautek ČR, středisko Bílá podkova Hostivice

Středisko ukončilo činnost k 31. prosinci 2016, skautský oddíl nadále funguje

 

Svaz postižených civilizačními chorobami, základní organizace Hostivice

 

Hostivický pěvecký sbor

Založen v listopadu 2011

Od 1. ledna 2014 Hostivický pěvecký sbor, z. s.

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Občanská sdružení

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003