Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Kypsovka Jeneček

 

 

 

Stolní společnost Kypsovka v Jenečku

 

Společnost nebyla úředně registrována, přesto pořádala úředně schválené veřejné akce

Doložena v letech 1929 až 1940

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Bude doplněna

 

Dokumenty

 

Zápis v pamětní knize spolku Hostivít z roku 1929.

 

Prameny

Sbírka autora

Pamětní kniha spolku Hostivít

SOkA Praha-západ, Archiv obce Litovice, karton 21, inv. č. 266

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Kypsovka Jeneček

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003