Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Družina válečných poškozenců Litovice

 

 

 

Místní skupina Družiny československých válečných poškozenců v Litovicích

Místní skupina Družiny válečných poškozenců v Litovicích

Místní skupina Družiny českých válečných poškozenců v Litovicích

 

Stanovy úředně schváleny 6. srpna 1938

Spolek zanikl na základě usnesení představenstva Družiny čsl. válečných poškozenců z 18. března 1952

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Místní skupina Družiny válečných poškozenců v Litovicích vznikla až na sklonku první republiky, její stanovy byly úředně schváleny 6. srpna 1938. V Litovicích předtím Družina válečných poškozenců z Košíř provozovala koupaliště na Břevském rybníku. Litovičtí váleční poškozenci se však sdružovali v hostivické Družině, která působila v letech 1930 až 1939. Co bylo důvodem pro vznik samostatné litovické skupiny, nevíme. Z Hostivice do Litovic přešel například Ludvík Kopecký z Litovic – v roce 1937 byl jednatelem hostivické skupiny, roku 1939 pak pokladníkem litovické skupiny. Ve vedení litovické skupiny v roce 1939 dále byli předseda Antonín Ptáček z Jenče, místopředseda Stanislav Mokrý z Litovic a jednatel Josef Rejhon z Jenče. V roce 1941 se před­sedou stal Antonín Žihla z Litovic, který tuto funkci zastával až do zániku spolku. Po dobu války byli místopředsedou Marie Hofmanová z Hostivice, jednatelem Ludvík Kopecký z Litovic a pokladníkem Anna Vlčková z Litovic. Funkci pokladníka zastával od roku 1946 Stanislav Novotný z Litovic, od roku 1949 byl jednatelem Karel Mráček z Hostivice, na pozici místopředsedy se střídaly většinou ženy. Spolek zanikl na základě usnesení předsta­venstva Družiny čsl. válečných poškozenců z 18. března 1952.

 

Prameny

Sbírka autora

Spolkový katastr

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Družina válečných poškozenců Litovice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003