Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Šachový klub Hostivice-Litovice

 

 

 

Šachový klub Hostivice-Litovice

 

Založen v roce 1949

Dne 16. října 1950 klub schválil začlenění do závodního klubu ROH Slovenské armaturky, závod Hostivice

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Dopisem z 24. října 1949 oznámili předseda Václav Míšek a jednatel Alois Trhlín Místnímu národnímu výboru Litovice, že byl založen Šachový klub Hostivice-Litovice, který je již řádně zaregistrován a zahájí svou činnost ve IV. třídě Pražského kraje. Členové klubu vyučovali šachové hře v hostivické škole, aby získali nové členy z řad mládeže. Protože se klubu nedostávalo šachovnic, šachových figur ani finančních prostředků, požádal MNV o finanční podporu. MNV požádal o poskytnutí podpory Okresní výbor Sokola Praha-západ, čímž se ukázalo, že klub sice funguje (a měl již razítko), ale dosud nebyl oficiálně zřízen. Zástupce přípravného výboru kroužku byl 31. ledna 1950 seznámen s postupem při zřizování spolku a k ustavení mělo dojít později po projednání otázky s ústředím klubu v Praze.

V písemnostech ONV Praha-západ jsou dochovány rovněž stanovy Šachového klubu Hostivice, ale nepodepsané, jen okolkované a orazítkované ONV Praha-západ. Není tak zřejmé, zda spolek oficiálně vůbec vznikl. Dne 16. října 1950 se totiž konala schůze klubu, na níž byl za přítomnosti devíti členů projednán i tento bod:

Jelikož byly učiněny kroky k převedení klubu do odborového šachu již dříve vedeným jednáním se zástupci Závodního klubu ROH Slovenské armaturky, závod Hostivice, bylo nutno provésti konečné rozhodnutí. Jelikož dle posledního jednání se zdá, že bude dosaženo dohody se jmenovanými zástupci klubu ROH, zbývá jen souhlas členů ŠK Hostivice. S. Šimůnek navrhuje, aby dnešní schůze hlasováním rozhodla o převedení klubu do klubu ROH výše jmenovaného závodu. Návrh byl jednomyslně přijat. Další jednání v tomto směru povede s. Šimůnek, Ferbas a Míšek.

Referát pro vnitřní věci a bezpečnost ONV Praha-západ se nespokojil jen se zasláním uvedeného zápisu o začlenění klubu, ale nechal si od Závodní rady ROH Slovenské armaturky, závod Hostivice, potvrdit, že se tak skutečně stalo, což armaturka učinila dopisem ze 14. prosince 1950. Obdobné potvrzení o začlenění zaslala 8. ledna 1951 i Ústřední rada odborů ROH.

 

Prameny

SOkA Praha-západ, ONV Praha-západ, karton 34a

Sbírka autora

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Šachový klub Hostivice-Litovice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003