Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Dobrovolné organizace -> Český svaz žen

 

 

 

Československý svaz žen, místní výbor Hostivice

Český svaz žen, základní organizace Hostivice

 

Organizace vznikla zřejmě v roce 1969 z dlouhodobě fungujícího Výboru žen

Pokračovala v činnosti po roce 1989 jako základní organizace stejnojmenného občanského sdružení

 

Vedení organizace a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie organizace

 

Ze zatím dostupných podkladů nelze bezpečně popsat, jak vznikla hostivická organizace Československého svazu žen, resp. od roku 1969 Českého svazu žen, který na celostátní úrovni existoval již od roku 1950. Nejspíše vznikla proměnou dlouhodobě (od roku 1952) fungujícího Výboru žen v roce 1969, či snad – s ohledem na název před federalizací – o několik málo let dříve. V obecní kronice je v roce 1968 zmiňováno ještě blahopřání Sboru pro občanské záležitosti spolupodepisované Výborem žen. O rok později, v roce 1969, se již v kronice píše o oslavách mezinárodního dne žen organizovaných výborem ČSŽ a v roce 1970 o závazku přijatém a splněném Českým svazem žen. Z roku 1969 je k dispozici rovněž odpověď MNV na stížnosti Českého svazu žen týkající se vypínání elektrického proudu, špatné kvality brambor a problémů se zásobováním uhlím a zemním plynem.

Činnost organizace v roce 1971 shrnul kronikář takto:

 

 

Český svaz žen v Hostivici se v uplynulém roce zabýval především kulturně politickou činností. Zúčastnil se všech významných akcí a pomohl zvláště při zajišťování voleb. Jeho členky byly ve volebních komisích a jedna členka byla zvolena poslankyní MNV. Jednou měsíčně byly pořádány zájezdy do pražských divadel, o které byl vždy velký zájem (obvykle 50 účastníků). Dále byl uspořádán zájezd na výstavu Flora Olomouc a na Kladensko po stopách dělnického hnutí. Některé členky se zúčastnily besedy se s. Gustou Fučíkovou. Při pořádání MDŽ byly ženám starším osmdesáti let věno­vány bonboniéry, do domova důchodců byla zaslána našim občankám k tomuto dni osobní blahopřání.

Členky Svazu žen odpracovaly 260 hodin na úpravě obce při přípravě oslav 1. máje. Výbor svazu se schází pravidelně měsíčně, členské schůze koná jednou za čtvrt roku.

Do března byla předsedkyní ČSŽ s. Božena Slavíčková, od té doby je v čele organizace s. Blažena Schmidová, která je současně členkou okresního výboru.

 

Čestné uznání za rok 1983.

V roce 1985 bylo zmíněno v městské kronice, že Český svaz žen má v Hostivici dvě základní organizace: I. s předsedkyní Blaženou Schmidovou a II. s předsedkyní E. Fialovou. Svou kroniku vedla od roku 1986 I. organizace.

 K 30. výročí Slovenského národního povstání a 30. výročí osvobození vlasti Rudou armádou (tedy v roce 1984 a 1985) se členky ZO ČSŽ v Hostivici zavázaly odpracovat brigádně na splnění volebního programu a zvelebení obce 500 brigádnických hodin, dále odevzdat 200 kg starého papíru, 150 kg starého textilu a 30 kg barevných kovů, získat jednoho dobrovolného dárce krve, jednoho vedoucího pionýrů a zajistit přednášku o výchově dětí v rodině. Podle výkazu byl závazek splněn, odpracováno bylo 685 brigádnických hodin a odevzdáno 1 210 kg starého papíru, 129 kg starého textilu a 90 kg barevných kovů.

 

 

Fotografie

 

Budou doplněny

 

Prameny

 

 

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Dobrovolné organizace -> Český svaz žen

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003