Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Dobrovolné organizace -> Svazarm Hostivice

 

 

 

Svazarm, základní organizace Hostivice

 

Hostivická organizace vznikla 15. dubna 1952

Zanikl po roce 1989

 

 

Vedení organizace a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

 

Zřizované složky

 

Automotoklub

 

Střelecký klub

Od roku 1961

Radioklub

1952–1972

Hi-fi klub

Od roku 1972

Kynologický klub

Od roku 1964

Klubu důstojníků a prapo­rečníků v záloze

1985

Výcvikové středisko branců

 

 

Historie organizace

 

Svaz pro spolupráci s armádou – Svazarm byl ustaven na celostátní úrovni v listopadu 1951. Ustavující schůze hostivické organizace Svazarmu se konala dne 15. dubna 1952 v zasedací síni MNV a předsedou se stal Václav Hošek. V březnu 1953 byl za předsedu zvolen Jaroslav Ferbas.

V roce 1960 získal Svazarm zajímavou klubovnu ve vyřazeném letadle Iljušin 14, které přestěhoval do Cihlářské ulice.

V roce 1966 měl asi 150 členů a zřizoval motoklub, radioklub a střelecký klub.

Svazarm oslavil v roce 1971 dvacáté výročí založení. Při té příležitosti obdržela hostivická organizace jako první na okrese Praha-západ od Ústředního výboru Svazar­mu vyznamenání „Za obětavou práci“ I. stupně. Vyznamenáno bylo i 20 jednotlivců. V organizaci se 72 členy působili motoristé, střelci, radisté a členové výcvikového střediska branců. Předsedou byl Václav Havlíček.

V roce 1976 se Svazarm připojil k oslavám výročí konce 2. světové války Jízdou osvobození, při níž přihlášené vozy projely cestu příchodu Rudé armády k nám v roce 1945 od Moldavy přes Teplice, Slaný, Dobrovíz a Jeneč. Uspořádal také Branný pochod vítězství a 29. května automobilový závod Z Hostivice do Hostivice, nazvaný po zasloužilém členovi Svazarmu Memoriál Josefa Šmída. Dne 3. července 1976 převzal předseda základní organizace Svazarmu Václav Havlíček na plenárním zasedání Českého ústředního výboru Svazarmu z rukou předsedy ČÚV generálmajora Vrby Čestné uznání za výtečné výsledky při organizování a provádění branné výchovy, udělený organizaci Federálním výborem Svazarmu ČSSR. 13. listopadu 1976 se konala v kulturním domě Praga slavnostní schůze spojená s výstavou ukazující bohatou činnost 80 členů hostivické základní organizace. Zástupce Českého ústředního výboru Svazarmu předal základní organizaci dar ČÚV v podobě malého motocyklu pro výcvik řidičů a dvě vzduchovky pro potřeby mladých střelců.

V 80. letech se Svazarm podílel na práci v rámci akce Z, byl patronem některých vítání občánků, zajišťoval výcvik branců, pořádal tradiční prvomájové budíčky a květnové jízdy osvobození, pochody vítězství a branné dny. V letech 1986 až 1988 k těmto činnostem přibyly ještě závody motocyklů – indoortrial.

V roce 1989 již kronikář nezmiňuje Svazarm mezi aktivními organizacemi a po změně politických poměrů organizace zanikla. V činnosti pokračoval Automotoklub Hostivice jako součást Ústředního automotoklubu ČR a z kynologického klubu se stala základní kynologická organizace Českého kynologického svazu.

 

Fotografie

 

Branné závody v 60. letech.

 

Svazarmovská klubovna ve vyřazeném letadle.

 

II. hostivické strže – motocyklové závody v říjnu 1963.

 

Střelnice nad Jenečkem v březnu 1968.

 

Jízda vítězství v 70. letech.

 

Motocyklové závody na Husově náměstí v roce 1986.

 

Kynologové v průvodu na 1. máji 1988.

 

Prameny

Sbírka autora

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Dobrovolné organizace -> Svazarm Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003