Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hasiči Jeneček

 

 

Hasičský sbor v Hostivici III – Jenečku

 

Stanovy úředně schváleny 24. července 1950

V roce 1951 sloučen s hostivickým sborem a přeměněn na místní jednotu Československého svazu hasičstva

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

O zřízení samostatného hasičského sboru v Jenečku se rozhodlo při schůzi přípravného výboru 25. června 1950. ONV Praha-západ vzal zřízení spolku s názvem Hasičský sbor Hostivice III – Jeneček na vědomí 24. července 1950 a upozornil, že ustavení spolku je třeba úřadu oznámit.

Samostatný sbor neměl dlouhého trvání, hned v roce 1951 byl sloučen s hostivickým hasičským sborem.

 

Prameny

SOkA Praha-západ, fond MNV Hostivice, karton 14

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hasiči Jeneček

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003