Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Štěpán Arnold

 

 

Štěpán Arnold

* 8. 12. 1912 – † prosinec 1970

Předseda Místního národního výboru Hostivice v letech 1953 až 1960

 

Popis: image003

 

Strojní zámečník Štěpán Arnold se narodil 8. prosince 1912 v Hostivici čp. 39 železničáři Pavlu Arnoldovi a Antonii rozené Hytychové. V říjnu 1938 se oženil s Jarmilou Švábovou z Hostivice, v té době pracoval jako strojní zámečník.

Členem Místního národního výboru Hostivice se stal poprvé 27. května 1945, kdy byl nominován Československou stranou sociálně demokratickou. Členem MNV zůstal i po sloučení Hostivice a Litovic do jedné obce k 1. lednu 1950, ale už jako člen Komunistické strany Československa, s níž se sociální demokracie po roce 1948 sloučila, a zároveň jako předseda Místního akčního výboru Národní fronty v Hostivici. Dne 6. ledna 1950 byl zvolen sociálním referentem MNV. V důsledku reorganizací byl MNV jmenován znovu 27. června 1950 a Arnold se stal opět členem rady MNV a referentem pro práci a sociální péči. V roce 1951 se navíc stal předsedou pětičlenné komise pro nábor pracovních sil, činnost se však omezovala na vydávání potvrzení při nástupu do zaměstnání. Dne 28. října 1953 byl Arnold zvolen předsedou MNV namísto Františka Nováka, který se stal předsedou Jednotného zemědělského družstva Hostivice, a vzdal se předsednictví MAV NF. Po volbách do národních výborů byl Arnold 25. května 1954 znovu zvolen předsedou MNV a situace se opakovala i na ustavující schůzi po dalších volbách, která se konala 31. května 1957. V lednu 1960 byl zvolen za tajemníka MNV místo dosavadního tajemníka Antonína Kletečky, který v červnu 1959 odešel na vlastní žádost do výroby, a novým předsedou MNV se stal Václav Pšenička. Funkci tajemníka obhájil i po dalších volbách v letech 1960 a 1964. Po Pšeničkově smrti v září 1963 nejspíš nebyl zvolen nový předseda MNV až do voleb, MNV zřejmě do 2. července 1964 řídil Arnold jako tajemník. Od února 1969 byl Arnold na léčení v sanatoriu na Pleši a k 28. listopadu 1969 byl uznán plně invalidním. V roce 1970 rezignoval na funkci poslance MNV ze zdravotních důvodů.

Zemřel v prosinci 1970.

 

Působení ve veřejných institucích

 

   

Místní národní výbor Hostivice

Člen MNV (1945–1970)

Člen rady MNV a referent pro práci a sociální péči

Předseda MNV (1953–1960)

Tajemník MNV (1960–1969)

 

Místní akční výbor Národní fronty Hostivice

Předseda (1950–1953)

 

Účast ve volbách

 

Hostivice 29. května 1938 – 20. místo na kandidátní listině sociálních demokratů – nezvolen

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Pavel Arnold (* 19. 5. 1877 Hostivice čp. 39 – †),
železničář v Hostivici čp. 39,
syn Václava Arnolda, domkáře a povozníka v Hostivici čp. 39, a Marie rozené Káclové z Litovic čp. 16

Matka: Antonie rozená Hytychová (* 1. 10. 1880 Chýně čp. 53 – † 1964),
dcera Antonína Hytycha, nádeníka v Chýni čp. 53, později dělníka na Břvích čp. 24,
a Anežky rozené Slabochové z Chýně čp. 53

Rodiče oddáni 22. listopadu 1902 v Hostivici

 

Sourozenci

Václav Arnold (* 6. 8. 1903 Hostivice čp. 39 – † 29. 8. 1903 Hostivice čp. 39)

Růžena Arnoldová (* 2. 10. 1905 Hostivice čp. 39 – †),
∞ 30. 7. 1927 Hostivice: Josef Chramosta (* 5. 4. 1903 Čečelice čp. 50 – †), dělník na dráze v Hostivici čp. 13;
v roce 1928 do Pavlova

Václav Arnold (* 6. 8. 1909 Hostivice – †), zedník v Hostivici čp. 39,
∞ 12. 6. 1943 Hostivice: Bohumila rozená Zelenková (* 25. 3. 1910 Praha II čp. 441 – †), vdova po Josefu Kouteckém

 

Manželka

Svatba: 30. října 1938 Hostivice

Jarmila Švábová (* 30. 10. 1921 Hostivice – †), prodavačka mlékárny v Hostivici čp. 208,

dcera Františka Švába (* 23. 9. 1882 Příbram čp. 315 – † 14. 3. 1952 Hostivice), mistra zámečnického v Hostivici čp. 208,
syna Františka Švába, dělníka v Horoměřicích čp. 46, a Anny rozené Pajmové z Kotenčic,

a Růženy rozené Laštovkové (* 2. 10. 1883 Horoměřice čp. 59 – †),
dcery Josefa Laštovky, zedníka v Horoměřicích čp. 59, a Antonie rozené Müllerové z Horoměřic,
sestry Marie rozené Laštovkové, 2. manželky obecního strážníka Antonína Balíka,

rodiče oddáni 18. června 1905 v Úněticích

 

Bydliště

Hostivice, Vinohradská čp. 39

Hostivice, Sokolská čp. 208

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 29, fol. 197 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrika, Hostivice 27, fol. 150 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Štěpán Arnold

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003