Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Článek pro Hostivický měsíčník 6/2007

 

Vznikne v Hostivici nový park?

Již ve volebním období 1998–2002 uvažovalo tehdejší vedení města, že v části bývalého hliniště hostivické cihelny podél ulice Ke Skále by měl vzniknout městský park. Tento záměr se dostal jako závazný do nového územního plánu schváleného zastupitelstvem v červnu 2005 a na základě tohoto určení v územním plánu město Hostivice získalo příslušný pozemek p. č. 1189/46, k.ú. Hostivice do vlastnictví bezúplatným převodem od Pozemkového fondu. Převod byl zapsán do katastru nemovitostí 5. dubna 2006.

Pak však vznikla pozoruhodná smlouva mezi městem Hostivice a společností Pro-Sin s.r.o., kterou schválila rada města 26. dubna 2006 a starosta ji podepsal 23. května 2006. Podle této smlouvy společnost měla městu pomoci s převodem pozemku do jeho vlastnictví (i když ve vlastnictví již byl) a město se naopak zavázalo část tohoto pozemku prodat společnosti pro výstavbu objektu občanské vybavenosti, kterým byl s největší pravděpodobností myšlen třetí supermarket (po existující Lidlu a v Jenečku připravovaném Plusu).

Tato smlouva se stala bodem programu na zasedání zastupitelstva města dne 24. dubna 2007. Současná rada města doporučila zastupitelstvu schválit prodej podle uzavřené smlouvy. Protože sdružení Hostivice 2006 zastoupené v zastupitelstvu dvěma členy nesouhlasí s výstavbou na místě určeném pro zřízení parku, zpracovali jsme pro zastupitele dokument „Osm důvodů, proč neprodávat pozemek p. č. 1189/46, k.ú. Hostivice,“ ve kterém jsme shrnuli své výhrady. K nejdůležitějším patřil problém, že by město prodávalo pozemek k jinému využití, než které umožňuje platný územní plán, i když předem nelze garantovat, že by byla schválena příslušná změna územního plánu. Navíc zastupitelé o změně územního plánu na tomto pozemku z parkové zeleně na plochu nerušící komerce již hlasovali 1. června 2006 a nikdo ji nepodpořil (7 hlasů proti, 6 se zdrželo hlasování). Proti prodeji v diskusi vystoupili i další zastupitelé, především Jaroslav Kratochvíl a MUDr. David Rath. Zastupitelstvo poté odhlasovalo, že změnu využití pozemku již jednou zamítlo a proto s jeho prodejem nesouhlasí.

Mám radost z toho, jak zastupitelstvo rozhodlo, a za ještě příznivější zprávu považuji skutečnost, že úprava tohoto pozemku byla zahrnuta mezi akce, na které se připravují projekty pro čerpání státní dotace na obnovu a údržbu zeleně. Pokud tedy vše dopadne, jak má, dočkáme se v Hostivici nového parku, který bude blízko obyvatelům nové výstavby v bývalé cihelně a v ulici Za Mlýnem, ale i ze severní části „nových“ Litovic.

Jiří Kučera

SNK Hostivice 2006

www.volny.cz/hostivice.2006

 

Zpět na hlavní stranu