Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

TÉMA: Zadávání veřejných zakázek

 

 

ODKAZY NA DOKUMENTY

 

Článek Karla Novotného do Hostivického měsíčníku č. 10/2011

 

 

KOMENTÁŘE

 

Jak jsme prosazovali směrnici o veřejných zakázkách

Snaha pokusit se prosadit pravidla pro zadávání zakázek Městským úřadem v Hostivici, která zvýší jejich transparentnost a kontrolovatelnost i u zakázek malého rozsahu (do 3 000 000 Kč pro stavební zakázky a do 1 000 000 Kč pro ostatní zakázky), vyplynula z názorů a postojů členů našeho sdružení. Seznámili jsme se s podobnými směrnicemi, které používají jiné obce a městské části a nakonec, s ohledem na podobnou velikost obce a víceleté zkušenosti s využíváním těchto pravidel, jsme se rozhodli jako vzor využít směrnici Městského úřadu Semily.

Pracovní skupina našeho sdružení připravila návrh směrnice a v době od června 2011 do srpna 2011 se k návrhu vyjadřovali ostatní naši členové.

Upravený návrh směrnice jsme pak předložili k posouzením našim tehdejším koaličním partnerům (TOP 09 a ČSSD).

Vzhledem k tomu, že připomínky koaličních partnerů nebyly zásadního charakteru, nebyl pro nás problém je akceptovat a směrnici upravit. Před předložením směrnice k jejímu schválení městskou radou jsme obdrželi nové připomínky k textu, a to od ČSSD. Tím se celá procedura poněkud protáhla. Protože naší prioritou bylo prosazení směrnice a ani tentokrát nebyly připomínky zásadního rázu, zapracovali jsme je do textu směrnice.

Dně 11. dubna 2012 radní za H2006 předložili návrh směrnice Radě města Hostivice, která jej poměrem hlasů 4 členové (2x H2006, 1x TOP 09, 1x ČSSD) pro, 1 proti (ČSSD) schválila jako závaznou pro Městský úřad Hostivice, s účinností od 1. května 2012.

Nezbývá než si přát, aby se využívání směrnice co nejdříve vžilo v práci městského úřadu.

Domníváme se, že dalším krokem ve snaze o dosažení úspor při nákupech realizovaných městským úřadem by mělo být využívání internetových aukcí. Ty je možné se značným efektem využít při nákupech, u kterých nehrozí nebezpečí, že by se lišila kvalita zboží od různých dodavatelů. Úspory dosažitelné využíváním internetových aukcí mohou dosahovat až desítek procent.

Karel Novotný, duben 2011

 

 

Zpět na hlavní stranu