Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Volební priority pro období 2010–2014

 

Volební priority nastiňují hlavní témata našeho volebního programu

 

Dokončení významných investic – základní školy, mateřské školy a čistírny odpadních vod

Zkvalitňování života v Hostivici podporou místních zájmových organizací, úpravou veřejných prostranství, omezováním těžké nákladní dopravy ve městě a dalšími kroky

NE plošnému rozvoji zástavby

Přeměna průmyslových areálů uvnitř města na příhodnější využití

Rozvoj zeleně – realizace připravovaných úprav Hostivických rybníků, vybudování pásu zeleně nad Jenečkem z již získané dotace, dokončení záměru vybudovat zelený pás podél Litovického potoka celým městem

Proměna Sokolovny na multifunkční společenský a sportovní sál

Podpora vzniku nízkoprahového klubu nebo jiných vhodných aktivit pro starší děti a mládež

 

Na volební program

 

Zpět na hlavní stranu