Popis: image003

 

ZDRAVOTNICTVÍ

 

Úvod -> Instituce -> Lékárny

 

 

Lékárny v Hostivici

 

 

 

Do roku 1950

 

 

První zmínka o zřízení lékárny v Hostivici se objevuje v zápise ze schůze hostivického obecního zastupitelstva konané 11. dubna 1910, tedy z doby, kdy v Hostivici působil první lékař MUDr. Čestmír Polák:

 

 

Jednání ohledně prohlášení ohledně zřízení domácí lékárny u zdejšího lékaře a usneseno následovně: Když po dlouhém úsilí v obci naší lékař se usadil, dosvědčuje to skutečná potřeba lékařské pomoci v místě. Avšak pomoc tato jest bez významu, má-li nemocný od lékaře 1 ½ až 2 hodiny do lékárny pro lék. Poměr existence lékaře bez domácí lékárny je tak ohroženo, že by zde lékařskou praxi provozovati nemohl. Zároveň se prohlašujeme, že do lékárny v Dušníkách jest tak z ruky a cesta nepříhodná, že nikdo z obce do Dušník ani k lékaři ani pro lék nechodil.

 

Uvedená snaha však byla odsouzena k nezdaru, již proto, že MUDr. Polák brzy poté svou praxi zrušil a odstěhoval se.

V únoru 1912 nesouhlasilo hostivické obecní zastupitelstvo se zřízením lékárny v Liboci, protože usilovalo o lékárnu v Hostivici a podle názoru zastupitelů měli občané Liboce blízko do lékárny v Břevnově. Stejně se postavilo v květnu 1912 rovněž k žádosti PhMr. Havelky o lékárnickou koncesi ve Vokovicích, kde upozornilo na blízkost lékáren v Břevnově a v Dejvicích.

Na začátku první republiky se hostivické obecní zastupitelstvo zřízením lékárny nezabývalo a pozdější zápisy ze schůzí nejsou dochovány. O vzniku lékárny proto neznáme podrobnosti. První lékárnu otevřel PhMr. Jan Šimůnek v budově hostince U Českého lva čp. 17 v roce 1936 (dle Lékárnického kalendáře 1941) či snad 1. ledna 1937 (dle obecní kroniky).

 

 

 

Léta 1950 až 1993

 

 

V budově hostince U Českého lva čp. 17 zůstala lékárna i později, a to prakticky až do doby, kdy bylo rozhodnuto o demolici budov bývalého hostince, tedy do roku 1966. Hostivická lékárna (lékárenská služba) dodávala v roce 1962 léky rovněž do výdejny v Kněževsi a do dětské poradny v Jenči. V této době bylo ještě obvyklé, že lékárny řadu léků přímo vyráběly, neprodávaly pouze hotové léky dodané výrobci.

Nové umístění lékárny se řešilo od roku 1963. Protože se nové vhodné prostory nepodařilo najít, byla v roce 1966 provizorně zřízena výdejna léků v podkroví zdravotního střediska čp. 791. Výdejnu vedla PhMr. Veberová a léky se zde nepřipravovaly, pouze vydávaly.

V roce 1971 byla přestěhována státní spořitelna z domu čp. 164 (dříve pobočky Městské spořitelny v Unhošti) do domu čp. 321 (dříve sídla Hostivické záložny) a prostor v čp. 164 byl uvolněn pro lékárnu. Přestavba se však táhla dva roky a stála 650 000 Kčs. Její otevření v roce 1973 je v obecní kronice popsáno takto:

 

 

Úkol volebního programu, který byl letos doveden do cíle, bylo zřízení a otevření nové lékárny. S adaptací budovy bývalé spořitelny pro tento účel bylo započato loni. Letos na jaře Okresní stavební podnik dokončil všechny práce, a tak mohla být konečně 11. června lékárna otevřena. Je velmi pěkně vybavena, má všechna potřebná zařízení a je plně zajištěna jak dodávkami léků, tak i potřebným personálem. Jako vedoucí magistr se sem vrátil z Řeporyj s. Vopršálek, s nímž sem přešla také laborantka Kiesewetterová. Z dosavadní výdejny léků ve zdejším zdravotním středisku přešla do nové lékárny magistra Veberová. Prostory dosavadní výdejny léků jsou předělávány na gynekologickou ordinaci.

 

V říjnu 1980 byla lékárna vyloupena, ukradeny byly barbituráty a narkotika. Kvůli důkladné kontrole léků pak byla lékárna několik týdnů uzavřena. K dalšímu vyloupení došlo v dubnu 1983.

 

 

 

Po roce 1993

 

 

V roce 1993 patřila lékárna pod lékárenskou službu a byla jednou ze 13 lékáren v okrese Praha-západ. Protože budova byla v majetku města, privatizace se týkala pouze vybavení. Byl podán jediný privatizační projekt a lékárna se tak stala majetkem PhMr. Dagmar Suchánkové.

V roce 2009, poté, co město prodalo dům Čsl. armády čp. 164, PhMr. Suchánková ukončila provoz lékárny v tomto domě a přestěhovala ji do obchodního střediska Čsl. armády čp. 17 (na místě bývalého hostince U Českého lva). Nyní je tato lékárna součástí řetězce BENU.

Nová majitelka domu čp. 164 MUDr. Mgr. Jana Kopačková, resp. její firma ARTMEDI UPD, s. r. o., zřídila v tomto domě v roce 2010 novou lékárnu Johanka. Po smrti dr. Kopačkové lékárna několikrát změnila majitele a asi v roce 2020 se přestěhovala do nových prostor v domě Čsl. armády čp. 18.

V roce 2015, po prodeji budovy zdravotního střediska Prostřední čp. 791, pronajal nový majitel část přízemí a vznikla zde lékárna řetězce Dr. Max.

 

 

 

Umístění lékáren do roku 1993

 

 

Čsl. armády čp. 17

1936–1966

 

Prostřední čp. 791

Výdejna ve zdravotním středisku

Od 1. června 1966 do roku 1973

 

Čsl. armády čp. 164

Od 11. června 1973

 

 

 

Přehled lékárníků do roku 1993

 

 

1936–1959: PhMr. Jan Šimůnek

Nejméně 1966–1973: PhMr. Veberová

1973: PhMr. Vopršálek

1993: PhMr. Dagmar Suchánková

Údaje nejsou úplné

 

 

Úvod -> Instituce -> Lékárny

 

Popis: image003