image003

 

KNIHA PŘÍBĚHŮ PRO ŠKOLU HOSTIVICKOU

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 10 uprostřed

 

Předchozí částNásledující část

 

 

 

 

Strana 10 uprostřed

 

překlad z němčiny

 

 

image003

 

 

Školnímu učiteli

v Hostivici Josefu

Horáčkovi

Ad N. Vic d Sch 153

 

Abychom mohli podat požadované dobrozdání o došlých jednacích spisech č. 3389 z 24. dubna tohoto roku od slavného c. k. Rakovnického krajského úřadu ohledně tomuto úřadu od školu majících obcí odepřené dávky několika lajdáků, tak má tento úřad předložit během dvou dnů kmenové přiznání, které s oním dobrozdáním musí být zasláno krajskému úřadu k nahlédnutí a další úřední potřebě.

Pražský královský školní okresní dozorčí úřad

Koerner v. r.

okresní školní dozorce

 

 

Předchozí částNásledující část

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 10 uprostřed

 

image003