image003

 

KNIHA PŘÍBĚHŮ PRO ŠKOLU HOSTIVICKOU

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 12 dole

 

Předchozí částNásledující část

 

 

 

 

Strana 12 dole

 

překlad z němčiny

 

 

Čís. 10.908

Tachlovickému vrchnímu úřadu!

Protože tamní obec Velký Jenč je od farní školy v Hostivici přes půl hodiny vzdálena a cesta tam vedoucí není pro svůj špatný stav při špatném počasí a v zimním čase pro školní děti bez újmy na zdraví průchodná a protože dále počet dětí schopných školní docházky v obci Jenči už stoupá přes 80 a prostor farní školní budovy v Hostivici je příliš omezen, aby veškeré děti schopné školní docházky z obcí škole přidělených mohly být přijaty, proto vysoký zemský úřad dekretem z 10. prosince 1831 číslo 46223 se rozpakuje tím méně pro obec Velký Jenč povolit požadovaný byt se zaopatřením pro vysílaného školního pomocníka než po předložených jednacích spisech dotaci pro školního pomocníka se státoúčetnicky adjustovaným obnosem ve výši 73 zlatých 31 krejcarů konvenční měny vyšetřeným pro pořízení školy a školního pomocníka prozatím v pronajatých lokalitách, až do vystavení vlastní školní budovy je postaráno o to nejnutnější – vytápění školy patronátu a konečně také je zajištěno udělení vyučování náboženství.

Vrchnímu úřadu, který v příloze dostává zpět jednací spisy, se proto ukládá zařídit požadované, vypracovat ihned listinu o zřízení školy podle bez závad shledaného návrhu právní formou ve třech vyhotoveních, potom také doložit daňové přiznání vysílaného školního pomocníka vyhotovené trojmo a opatřené podpisy všech interesantů s individuálním seznamem školních dětí vykazujícím přesně týdně docházející školné v konvenční měně a tyto sem k dispozici dodat.

Rakovnický c. k. krajský úřad Slaný 15. prosince 1831.

Hrdlička.

 

Hostivickému veledůstojnému panu faráři dáno na vědomí.

Vrchní úřad Jenč 27. prosince 1831.

Peche v. r.

 

 

Předchozí částNásledující část

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 12 dole

 

image003