image003

 

KNIHA PŘÍBĚHŮ PRO ŠKOLU HOSTIVICKOU

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 1 dole a 2

 

Předchozí částNásledující část

 

 

 

 

Strana 1 dole a 2

 

překlad z němčiny

 

 

image004

 

Veledůstojnému knížearcibiskupskému školnímu dohlížecímu úřadu

Pražského venkovského okresu!

Při školní vizitě konané zde dne 17. června t. r. vyslovila se Velkojenečská obec, že chce raději posílat své děti do půl hodiny vzdálené farní školy do Hostivice, protože ona prý zaopatřuje palivovým dřevem dosud tolerovanou, nikdy však veřejně neuznanou školu ve Velkém Jenči, než aby vedle toho uskutečňovala ještě na ní připadající dovozy 3 sáhů dřeva do farní školy.

Začátkem zimního kurzu přestal druhý školní pomocník docházet do Velkého Jenče a obci bylo přikázáno posílat děti do Hostivice. Jen někteří rodiče tak učinili. Koncem září byli nedbalí rodiče arestováni a v polovině října jmenovitě udáni slavnému vrchnímu úřadu, načež 5. listopadu se dostavili tři sedláci jménem celé obce s prosbou, aby školní pomocník mohl opět vyučovat ve Velkém Jenči, začež by byli ochotni všechny dluhy farní škole uhradit, ze školného však čtvrtletně pomocníkovi 30 zlatých vídeňské měny a učiteli 10 zla­tých vídeňské měny odevzdávat, přeplatek ale požadovali použít na stravné pomoc­níka, s čímž také učitel je na jeden rok srozuměn. Podle dlouholeté zvyklosti platí Velkojenečští, aby se vyhnuli doha­dování, za každé dítě týdně 2 krejcary konvenční měny, tedy ročně 1 zlatý 34 krejcarů konvenční měny. Pro tento rok bylo v této obci platby schopných uznáno 66 – /:úplně chudých 14, polochudých 21:/, tudíž obnos školních peněz je 103 zlatých 24 krejcarů konvenční měny, tj. 258 zlatých 30 krejcarů vídeňské měny. Je tedy pro obec přeplatek 98 zlatých 30 krejcarů vídeňské měny. Obec najala stravné pro pomocníka spolu se školní místností za 100 zlatých vídeňské měny myšleno, pročež škodlivá úleva exkurrendního pomocníka zapříčinila obci i s dovozem dřeva výlohy ve výši jen 2 zlaté 30 krejcarů.

Podepsaný nepotřebuje Vašemu veledůstojnému školnímu dohlížecímu úřadu dokazovat nevýhody Velkojenečské pološkoly, která má znovu na jeden rok existovat – a proto prosí jen o stejné, kéž se laskavě použije toho, že v příštím jaru hostivická farní škola, po již podané žádosti, určitě tak bude rozšířena, že děti v ní mohou být přijaty do tří učeben.

Podepsaný slíbil obci, že jí co nejdříve oznámí prohlášení slavného školního okresního dohlížecího úřadu, o které on co nejzdvořileji prosí, nedomnívaje se, že tuto úlevu exkurrendního pomocníka obci sám, ať už je to jen na jeden rok, může z vlastní moci přiznat.

Hostivice 10. listopadu 1826.

Pavel Haas
farář

 

image006

 

 

Předchozí částNásledující část

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 1 dole a 2

 

image003