image003

 

KNIHA PŘÍBĚHŮ PRO ŠKOLU HOSTIVICKOU

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 3 nahoře

 

Předchozí částNásledující část

 

 

 

 

Strana 3 nahoře

 

překlad z němčiny

 

 

Opis.

N: 9759

Hostivická farní škola, jak již uvedeno, byla od 21. července 1825 uznána od slavného okresního školního dozorce pro 180 dětí. Protože velkojenečská mládež, kterou dosud vyučuje bez vyššího rozhodnutí exkurendo, čítá 90 dětí, zvýší se stav na 270 schopných školní docházky a škola je příliš malá. Schází také učitel a přitom je nutná i hospodářská budova, protože škole je určena přiměřená dávka obilí a slámy od obcí. Je tudíž nevyhnu­telně nutná nová stavba nebo rozšíření tohoto školního ústavu. Vrchní úřad, dříve než tato správa ohledně stavby školní budovy může být zahájena, má se obrátit na vrchnost a má si vyžádat nařízení o způsobu vedení stavby a o tom však nejpozději do 6 týdnů podat zprávu.

Rakovnický c. k. krajský úřad Slaný 22. listopadu 1826

Piller v. r.

 

Shora uvedený opis se zasílá panu veledůstojnému faráři v Hostivici na vědomí.

Vrchní úřad Jenč 4. prosince 1826.

Peche, vrchní správce

 

image004

 

 

Předchozí částNásledující část

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 3 nahoře

 

image003